EKO (zuivel)

Topkeurmerk
Topkeurmerk

EKO (zuivel)

EKO-voedingsmiddelen zijn geproduceerd volgens de Europese regels voor biologische landbouw, maar EKO-gecertificeerde producenten zetten nog extra stappen voor meer duurzaamheid. In deze beoordeling van het EKO-keurmerk kijken we alleen naar de eisen omtrent veehouderij voor zuivelproductie. Het EKO-keurmerk is ook te vinden op eieren, vlees, groente en fruit, tropische groente en fruit, koffie, thee en chocola, wijn en bloemen en planten.  We...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

EKO-voedingsmiddelen zijn geproduceerd volgens de Europese regels voor biologische landbouw, maar EKO-gecertificeerde producenten zetten nog extra stappen voor meer duurzaamheid. In deze beoordeling van het EKO-keurmerk kijken we alleen naar de eisen omtrent veehouderij voor zuivelproductie.

Het EKO-keurmerk is ook te vinden op eieren, vlees, groente en fruit, tropische groente en fruit, koffie, thee en chocola, wijn en bloemen en planten

Welke eisen stelt het beeldmerk?

De milieueisen zijn gebaseerd op die van het EU-biologisch keurmerk. Biologische bedrijven gebruiken heel beperkt bestrijdingsmiddelen, en alleen natuurlijke middelen. In eerste instantie weren ze ziekte, plagen en onkruid met teeltmaatregelen, bijvoorbeeld mechanische zoals schoffelen en wieden, maar ook door inzet van natuurlijke vijanden van parasieten. Ze gebruiken ook geen kunstmest. De dieren krijgen biologisch voer. EKO-boeren moet 5% van hun bedrijf inrichten ten behoeve van biodiversiteit. Alle aangekochte elektriciteit is groene stroom. Het maximale aantal dieren is ook beperkt om een te hoge stikstofuitstoot te voorkomen.

Minimaal 60% van het veevoer van het eigen bedrijf of uit de regio (EU) moet komen. Daardoor blijft de import van veevoer en eventuele daarmee gepaard gaande tropische ontbossing beperkt. Het EU-biologisch- en het EKO-keurmerk geven echter geen garantie dat er geen ontbossing plaatsvindt. Ze stellen geen directe eisen aan beperking van broeikasgasuitstoot, hoewel het verbod op kunstmest deze indirect wel beperkt.

Ook ten aanzien van dierenwelzijn heeft EKO een aantal extra eisen ten opzichte van EU-biologisch, zoals meer comfort op het ligbed en in de stal. De koeien hebben minimaal 120 dagen weidegang, van gemiddeld 8 uur per dag.

EKO (zuivel) heeft weliswaar score 5 op milieu, maar er is nog ruimte voor verbetering. Het keurmerk kan verder ontwikkelen door ook directe eisen aan beperking van de klimaatimpact te stellen: dat doen ze nu nog niet.

Hoe is de controle geregeld?

EKO-keurmerkhouders worden gecontroleerd door onafhankelijke, geaccrediteerde certificerende instellingen. Dat geldt  voor zowel de eisen van EU-biologisch, als voor de aanvullende voorwaarden van het EKO-keurmerk. Er is een sanctiebeleid, met intrekking van het certificaat als niet aan de eisen van het keurmerk wordt voldaan.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. EKO heeft een start gemaakt met impactrapportage, waarin ze uitleggen welke effecten op milieu en dierenwelzijn hun normen hebben, waar mogelijk gekwantificeerd. Bij een volgende beoordelingsronde verwachten we nog beter inzicht in de effecten van het beeldmerk. Dan zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Op biologische zuivelproducten en op andere biologische landbouwproducten.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van zuivel. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.