EKO (vlees)

Topkeurmerk
Topkeurmerk

EKO (vlees)

EKO-voedingsmiddelen zijn geproduceerd volgens de Europese regels voor biologische landbouw. Maar EKO-gecertificeerde producenten zetten nog extra stappen voor meer duurzaamheid. Het EKO-keurmerk is ook te vinden op eieren, zuivel, groente en fruit, tropische groente en fruit, koffie, thee en chocola, wijn en bloemen en planten. In deze beoordeling van het EKO-keurmerk kijken we alleen naar de eisen omtrent veehouderij voor vleesproductie (kip...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

EKO-voedingsmiddelen zijn geproduceerd volgens de Europese regels voor biologische landbouw. Maar EKO-gecertificeerde producenten zetten nog extra stappen voor meer duurzaamheid. Het EKO-keurmerk is ook te vinden op eieren, zuivel, groente en fruit, tropische groente en fruit, koffie, thee en chocola, wijn en bloemen en planten.

In deze beoordeling van het EKO-keurmerk kijken we alleen naar de eisen omtrent veehouderij voor vleesproductie (kip en varken). 

Welke eisen stelt het beeldmerk?

De milieueisen voor biologische productie zijn ambitieus, zie EU-biologisch. Biologische bedrijven gebruiken geen synthetische bestrijdingsmiddelen. Ze weren ziekte, plagen en onkruid met teeltmaatregelen. Ook gebruiken ze geen kunstmest. De dieren krijgen biologisch voer. Een minimumhoeveelheid voer moet van het eigen bedrijf of uit de regio (EU) komen (minimaal 60% bij runderen, 30% bij pluimvee en varkens). Daardoor blijft de import van veevoer en eventuele daarmee gepaard gaande tropische ontbossing beperkt.

EU-Biologisch stelt geen eisen aan beperking van broeikasgasuitstoot of energiegebruik, hoewel bijvoorbeeld het verbod op kunstmest deze indirect wel beperkt. Het EKO-keurmerk stelt groene stroom wel verplicht als energie wordt aangekocht.

Het aantal dieren per grondoppervlak moet zodanig zijn dat de schade aan de bodem door de dieren en hun mest minimaal is. Het maximale aantal dieren is ook beperkt om een te hoge stikstofuitstoot te voorkomen.

Ten aanzien van dierenwelzijn is EU-biologisch gelijkwaardig aan Beter Leven 3-sterren. EU-Biologisch en EKO krijgen daarom dezelfde score voor dierenwelzijn. Dieren hebben een comfortabele huisvesting, zowel binnen als buiten, met voldoende ruimte en middelen voor soorteigen gedrag. Gezondheidsproblemen die vaak optreden bij intensieve veehouderij moeten worden vermeden. Intensieve opfok is niet toegestaan. EKO stelt ook een maximum aan de transporttijd van dieren.

Hoe is de controle geregeld?

EKO-keurmerkhouders worden gecontroleerd door onafhankelijke, geaccrediteerde certificerende instellingen, voor zowel de eisen van EU-biologisch, als voor de aanvullende voorwaarden van het EKO-keurmerk. Er is een sanctiebeleid.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. EKO heeft een start gemaakt met impactrapportage, waarin ze uitleggen welke effecten op milieu en dierenwelzijn hun normen hebben, waar mogelijk gekwantificeerd. Bij een volgende beoordelingsronde verwachten we nog beter inzicht in de effecten van het beeldmerk. Dan zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Het EKO-keurmerk is te vinden op biologisch vlees en andere biologische voedingsmiddelen en bloemen en planten. Naast het EKO-keurmerk staat op de verpakking ook altijd het EU-biologisch keurmerk, het ‘groene blaadje’.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van vlees eten. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.