EKO (vlees)

Topkeurmerk
Topkeurmerk

EKO (vlees)

EKO is een keurmerk voor biologische producten in Nederland. Welke eisen stelt het keurmerk? De eisen van het keurmerk zijn gelijk aan die van het Europese keurmerk voor biologische landbouw, waarvan EKO een van de grondleggers is.Stichting EKO-keurmerk wil het terrein verbreden. Daarom werkt elk EKO-bedrijf jaarlijks op minimaal twee thema’s aan verdere verduurzaming. De ondernemer kiest zijn thema’s zelf en stelt er meetbare doelen bij. Het ...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

EKO is een keurmerk voor biologische producten in Nederland.

Welke eisen stelt het keurmerk?

De eisen van het keurmerk zijn gelijk aan die van het Europese keurmerk voor biologische landbouw, waarvan EKO een van de grondleggers is.
Stichting EKO-keurmerk wil het terrein verbreden. Daarom werkt elk EKO-bedrijf jaarlijks op minimaal twee thema’s aan verdere verduurzaming. De ondernemer kiest zijn thema’s zelf en stelt er meetbare doelen bij. Het behalen van die doelen is onderdeel van de certificering. Er zijn twaalf mogelijke thema’s, waaronder kringloop, bodem, biodiversiteit, puur en schoon, dierenwelzijn, sociaal en eerlijk, energie en klimaat.

Hoe is de controle geregeld?

Naleving van de Europese eisen voor biologische landbouw wordt gecontroleerd door een onafhankelijke, geaccrediteerde organisatie. In Nederland is dat SKAL. In het buitenland zijn er vergelijkbare organisaties benoemd om te certificeren. EKO zelf controleert of de boeren, verwerkers en handelaren verbeterdoelen formuleren en uitvoeren.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Op biologisch vlees en op andere biologische landbouwproducten.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van vlees eten. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening januari 2019
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.