EKO (eieren)

Topkeurmerk
Topkeurmerk

EKO (eieren)

In deze beoordeling van het EKO-keurmerk kijken we alleen naar de eisen omtrent pluimveehouderij voor eierenproductie. Het EKO-keurmerk is ook te vinden op vlees, zuivel, groente en fruit, tropische groente en fruit, koffie, thee en chocola, wijn en bloemen en planten. EKO-voedingsmiddelen zijn geproduceerd volgens de Europese regels voor biologische landbouw. Maar EKO-gecertificeerde producenten zetten nog extra stappen voor meer duurzaamheid...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

In deze beoordeling van het EKO-keurmerk kijken we alleen naar de eisen omtrent pluimveehouderij voor eierenproductie. Het EKO-keurmerk is ook te vinden op vlees, zuivel, groente en fruit, tropische groente en fruit, koffie, thee en chocola, wijn en bloemen en planten.

EKO-voedingsmiddelen zijn geproduceerd volgens de Europese regels voor biologische landbouw. Maar EKO-gecertificeerde producenten zetten nog extra stappen voor meer duurzaamheid.

Welke eisen stelt het keurmerk?

De milieueisen voor biologische productie zijn ambitieus, zie EU-biologisch (eieren). Dieren krijgen alleen biologisch voer en biologisch strooisel. Minimaal 30% van het voer moet van het eigen bedrijf of uit de regio komen. Daardoor blijft de import van veevoer en eventuele daarmee gepaard gaande tropische ontbossing beperkt.

Er is aandacht voor biodiversiteit en bodemkwaliteit. Te hoge stikstofuitstoot door mest moet worden vermeden. Er zijn geen directe eisen aan vermindering van broeikasgasuitstoot. Het verbod op gebruik van stikstofkunstmest voor de teelt van voer beperkt de klimaatimpact wel. EKO-boeren mogen alleen duurzame energie aankopen.

Ten aanzien van dierenwelzijn ziet de Dierenbescherming EU-biologisch als gelijkwaardig aan Beter Leven 3 sterren. EU-Biologisch krijgt daarom dezelfde score voor dierenwelzijn. Er is aandacht voor het type huisvesting, met voldoende ruimte zowel binnen (max. 6 leghennen per m2) als buiten (min. 4 m2 per dier), en middelen voor soorteigen gedrag (bijv. strooisel). Gezondheidsproblemen die vaak optreden bij intensieve veehouderij moeten worden vermeden.

Gebruik van kalmerings- of dwangmiddelen is verboden, bijvoorbeeld bij transport. EKO stelt verder nog een maximum van 400 kilometer aan de transportafstand.

EKO (eieren) heeft weliswaar score 5 op milieu, maar er is nog ruimte voor verbetering. Het keurmerk kan verder ontwikkelen door ook directe eisen aan beperking van de klimaatimpact te stellen: dat doen ze nu nog niet.

Hoe is de controle geregeld?

EKO-keurmerkhouders worden gecontroleerd door onafhankelijke, geaccrediteerde certificerende instellingen, voor zowel de eisen van EU-biologisch, als voor de aanvullende voorwaarden van het EKO-keurmerk. Er is een sanctiebeleid.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. EKO heeft een start gemaakt met impactrapportage, waarin ze uitleggen welke effecten op milieu en dierenwelzijn hun normen hebben, waar mogelijk gekwantificeerd. Bij een volgende beoordelingsronde verwachten we nog beter inzicht in de effecten van het beeldmerk. Dan zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Het EKO-keurmerk is te vinden op biologische eieren en andere biologische voedingsmiddelen en bloemen en planten. Naast het EKO-keurmerk staat op de verpakking ook altijd het EU-biologisch keurmerk, het ‘groene blaadje’.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van eieren. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.