EKO (eieren)

Top keurmerk
Top keurmerk

EKO (eieren)

EKO is een keurmerk voor biologische producten in Nederland. Welke eisen stelt het keurmerk? De eisen van het keurmerk zijn gelijk aan die van het Europese keurmerk voor biologische landbouw, waarvan EKO een van de grondleggers is.  Stichting EKO-keurmerk wil het terrein verbreden. Daarom werkt elk EKO-bedrijf vanaf 2017 jaarlijks op twee thema’s aan verdere verduurzaming. De ondernemer kiest zijn thema’s zelf en stelt er meetbare doelen bi...

  • Milieu
  • Dierenwelzijn
  • Mens & werk
  • N.v.t.
  • Controle
  • Transparantie

EKO is een keurmerk voor biologische producten in Nederland.

Welke eisen stelt het keurmerk?

De eisen van het keurmerk zijn gelijk aan die van het Europese keurmerk voor biologische landbouw, waarvan EKO een van de grondleggers is. 

Stichting EKO-keurmerk wil het terrein verbreden. Daarom werkt elk EKO-bedrijf vanaf 2017 jaarlijks op twee thema’s aan verdere verduurzaming. De ondernemer kiest zijn thema’s zelf en stelt er meetbare doelen bij. Het behalen van die doelen is onderdeel van de certificering. Er zijn twaalf mogelijke thema’s: transparantie, kringloop, bodem, oorsprong, verpakking, biodiversiteit, puur en schoon, dierenwelzijn, sociaal en eerlijk, energie en klimaat, assortiment, gezondheid.

Hoe is de controle geregeld?

Naleving van de Europese eisen voor biologische landbouw wordt gecontroleerd door een onafhankelijke, geaccrediteerde organisatie. In Nederland is dat SKAL. In het buitenland zijn er vergelijkbare organisaties benoemd om te certificeren. EKO controleert zelf of de boeren, verwerkers en handelaren verbeterdoelen formuleren en uitvoeren.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Op biologisch eieren en op andere biologische landbouwproducten.


Laatste screening januari 2019
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.