EKO (bloemen en planten)

Keurmerk
Keurmerk

EKO (bloemen en planten)

Het EKO-keurmerk is een keurmerk voor (onder andere) biologisch geproduceerde planten en zaden, dat de eisen van EU-biologisch als basis neemt. EKO-gecertificeerde producenten zetten aanvullende stappen met betrekking tot duurzaamheid. In deze beoordeling kijken we alleen naar de eisen omtrent de productie van planten. Het EKO-keurmerk is ook te vinden op (tropische) groenten en fruit, eieren, vlees, zuivel, koffie, thee en chocola en wijn. We...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie
  • Niet gecheckt

Het EKO-keurmerk is een keurmerk voor (onder andere) biologisch geproduceerde planten en zaden, dat de eisen van EU-biologisch als basis neemt. EKO-gecertificeerde producenten zetten aanvullende stappen met betrekking tot duurzaamheid. In deze beoordeling kijken we alleen naar de eisen omtrent de productie van planten.

Het EKO-keurmerk is ook te vinden op (tropische) groenten en fruit, eieren, vlees, zuivel, koffie, thee en chocola en wijn.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Naast de eisen vanuit EU-biologisch zijn er extra milieueisen. EU-biologisch eist dat teeltpraktijken gericht zijn op verbetering van de bodem door middel van bijvoorbeeld vruchtwisseling. Er zijn een beperkt aantal meststoffen toegestaan waarvan alleen strikt noodzakelijk hoeveelheid toegepast mag worden. Er mag geen stikstofkunstmest worden toegepast. EU-biologisch stelt dat mechanische teeltmaatregelen moeten worden toegepast, en natuurlijke vijanden moeten worden gebruikt. Alleen de strikt noodzakelijke hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel zijn toegestaan, met een beperkt aantal toegestane middelen. EKO-keurmerk stelt daarbovenop dat zelf aangekochte elektriciteit hernieuwbare stroom moet zijn en dat het land voor minimaal 3% moet bestaan uit natuur en landschapselementen. EKO-keurmerk stelt geen eisen aan beperking van broeikasgasuitstoot, hoewel deze uitstoot door het verbod op stikstofkunstmest en het gebruik van hernieuwbare stroom indirect wel lager zal zijn.

Hoe is de controle geregeld?

Controle wordt gedaan door onafhankelijke, geaccrediteerde organisaties.  

Op welke soort producten in het beeldmerk te vinden?

Planten en zaden. Daarnaast ook op (tropische) groenten en fruit, eieren, vlees, zuivel, koffie, thee en chocola en wijn.

Meer informatie

Lees meer over de milieu-impact van planten. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening Januari 2024
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.