EKO (bloemen en planten)

Keurmerk
Keurmerk

EKO (bloemen en planten)

De eisen van het EKO keurmerk zijn gelijk aan die van het Europese keurmerk voor biologische landbouw, waarvan EKO een van de grondleggers is. Voor de biologische sierteelt is geen aparte biologische regelgeving: de strenge milieu-eisen die het keurmerk stelt voor de teelt van gewassen gelden ook voor snijbloemen, potplanten en bloembollen. Daarnaast kiest elk EKO-bedrijf twee thema’s om aan verdere verduurzaming te werken en stelt daar meetba...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie
  • Niet gecheckt

De eisen van het EKO keurmerk zijn gelijk aan die van het Europese keurmerk voor biologische landbouw, waarvan EKO een van de grondleggers is. Voor de biologische sierteelt is geen aparte biologische regelgeving: de strenge milieu-eisen die het keurmerk stelt voor de teelt van gewassen gelden ook voor snijbloemen, potplanten en bloembollen. Daarnaast kiest elk EKO-bedrijf twee thema’s om aan verdere verduurzaming te werken en stelt daar meetbare doelen bij. 

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Bloemen en planten zijn geteeld zonder kunstmatige bestrijdingsmiddelen, genetische modificatie en kunstmest. Om de bodem gezond te houden, is wisselteelt verplicht. De eisen liggen vast in wetten van de Europese Unie. Er zijn geen eisen aan afvalbeheer en de uitstoot van CO2 en vervuilende stoffen. Biologische bloemen kunnen dus ook uit de verwarmde kas komen, of ingevlogen zijn. Eisen voor het gebruik van duurzame energie gaan per 2021 gelden.

Hoe is de controle geregeld?

Naleving van de Europese eisen voor biologische landbouw wordt gecontroleerd door een onafhankelijke, geaccrediteerde organisatie. In Nederland is dat SKAL. In het buitenland zijn er vergelijkbare organisaties benoemd om te certificeren. EKO zelf controleert of de boeren, verwerkers en handelaren verbeterdoelen formuleren en uitvoeren.

Op welke soort producten in het beeldmerk te vinden?

Op snijbloemen, kamerplanten, bloembollen/knollen en zaden.

Meer informatie

Lees meer over de milieu-impact van bloemen op de site van Milieu Centraal. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening maart 2020
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.