Eko (wijn)

Topkeurmerk
Topkeurmerk

Eko (wijn)

EKO is een topkeurmerk voor biologische producten in Nederland. Welke eisen stelt het keurmerk? De eisen zijn dezelfde eisen als het Europese keurmerk voor biologische landbouw, waarvan EKO een van de grondleggers is. Stichting EKO-keurmerk wil het terrein verbreden. Daarom werkt elk EKO-bedrijf vanaf 2017 jaarlijks op twee thema’s aan verdere verduurzaming. De ondernemer kiest zijn thema’s zelf en stelt er meetbare doelen bij. Het behalen van...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Zie informatie
  • Controle
  • Transparantie

EKO is een topkeurmerk voor biologische producten in Nederland.

Welke eisen stelt het keurmerk?

De eisen zijn dezelfde eisen als het Europese keurmerk voor biologische landbouw, waarvan EKO een van de grondleggers is. Stichting EKO-keurmerk wil het terrein verbreden. Daarom werkt elk EKO-bedrijf vanaf 2017 jaarlijks op twee thema’s aan verdere verduurzaming. De ondernemer kiest zijn thema’s zelf en stelt er meetbare doelen bij. Het behalen van die doelen is onderdeel van de certificering. Er zijn twaalf mogelijke thema’s: transparantie, kringloop, bodem, oorsprong, verpakking, biodiversiteit, puur en schoon, dierenwelzijn, sociaal en eerlijk, energie en klimaat, assortiment, gezondheid.

Hoe is de controle geregeld?

Naleving van de Europese eisen voor biologische landbouw wordt gecontroleerd door een onafhankelijke, geaccrediteerde organisatie. In Nederland is dat SKAL. In het buitenland zijn er vergelijkbare organisaties benoemd om te certificeren. EKO controleert zelf of de boeren, verwerkers en handelaren verbeterdoelen formuleren en uitvoeren.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Op wijn en op andere biologische (bewerkte) landbouwproducten.

Meer informatie

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening januari 2019
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.