EKO (tropische groente en fruit)

Topkeurmerk
Topkeurmerk

EKO (tropische groente en fruit)

EKO is een topkeurmerk voor biologische producten in Nederland. Welke eisen stelt het keurmerk? De eisen van het keurmerk zijn gelijk aan die van het Europese keurmerk voor biologische landbouw, waarvan EKO een van de grondleggers is. Stichting EKO-keurmerk wil het terrein verbreden. Daarom werkt elk EKO-bedrijf vanaf 2017 jaarlijks op twee thema’s aan verdere verduurzaming. De ondernemer kiest zijn thema’s zelf en stelt er meetbare doelen bij...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Controle
  • Transparantie

EKO is een topkeurmerk voor biologische producten in Nederland.

Welke eisen stelt het keurmerk?

De eisen van het keurmerk zijn gelijk aan die van het Europese keurmerk voor biologische landbouw, waarvan EKO een van de grondleggers is.

Stichting EKO-keurmerk wil het terrein verbreden. Daarom werkt elk EKO-bedrijf vanaf 2017 jaarlijks op twee thema’s aan verdere verduurzaming. De ondernemer kiest zijn thema’s zelf en stelt er meetbare doelen bij. Het behalen van die doelen is onderdeel van de certificering. Er zijn twaalf mogelijke thema’s: transparantie, kringloop, bodem, oorsprong, verpakking, biodiversiteit, puur en schoon, dierenwelzijn, sociaal en eerlijk, energie en klimaat, assortiment, gezondheid. 

Voor een aantal producten/ingrediënten geldt dat zij ook een andere certificatie moeten hebben, om te waarborgen dat zij zijn geteeld met respect voor internationale arbeidsrechten. Dat gaat om suiker, cacao, koffie, banaan, ananas, thee, cashewnoten, pinda’s en rijst.  Binnen de EU volstaat het aan de wet te voldoen. Daarnaast moet elk EKO bedrijf rapporteren wat het extra doet voor zijn werknemers en voor eerlijke handelsrelaties in de keten.

Hoe is de controle geregeld?

Naleving van de Europese eisen voor biologische landbouw wordt gecontroleerd door een onafhankelijke, geaccrediteerde organisatie. In Nederland is dat SKAL. Ook de controle op de sociale eisen van producten geteeld buiten de EU gebeurt onafhankelijk: volgens de aanpak van de betreffende certificatie. Of de boeren, verwerkers en handelaren verbeterplannen formuleren en uitvoeren op de thema’s die ze kozen, controleert stichting EKO-keurmerk zelf.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Op tropische groente en fruit en op andere biologische landbouwproducten.

Meer informatie

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening januari 2019
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.