EKO (groente en fruit)

Topkeurmerk
Topkeurmerk

EKO (groente en fruit)

Het EKO-keurmerk is een keurmerk voor biologisch groente en fruit, en heeft als basis EU-biologisch. Maar EKO-gecertificeerde producenten zetten nog extra stappen voor meer duurzaamheid. In deze beoordeling kijken we alleen naar de eisen omtrent plantaardige productie. Het EKO-keurmerk is ook te vinden op eieren, tropische groente en fruit, vlees, zuivel, koffie, thee en chocola, wijn en bloemen en planten. Welke eisen stelt het beeldmerk? Naa...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

Het EKO-keurmerk is een keurmerk voor biologisch groente en fruit, en heeft als basis EU-biologisch. Maar EKO-gecertificeerde producenten zetten nog extra stappen voor meer duurzaamheid. In deze beoordeling kijken we alleen naar de eisen omtrent plantaardige productie.

Het EKO-keurmerk is ook te vinden op eieren, tropische groente en fruit, vlees, zuivel, koffie, thee en chocola, wijn en bloemen en planten.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Naast de eisen vanuit EU-biologisch zijn er extra milieueisen. EU-biologisch eist dat teeltpraktijken gericht zijn op verbetering van de bodem door middel van bijvoorbeeld vruchtwisseling. Er zijn een beperkt aantal meststoffen toegestaan waarvan alleen strikt noodzakelijk hoeveelheid toegepast mag worden en er mag geen stikstofkunstmest worden toegepast. EKO-keurmerk stelt dat zelf aangekocht elektriciteit groene stroom is. EU-biologisch stelt dat mechanische teeltmaatregelen worden uitgevoerd, en natuurlijke vijanden worden gebruikt. Alleen de strikt noodzakelijke hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel, met een beperkt aantal toegestane middelen. EKO-keurmerk eist bovendien dat er in de akkerbouw geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt op bijvoorbeeld bestrating op het terrein. EKO-keurmerk stelt geen eisen aan beperking van broeikasgasuitstoot, hoewel deze door het verbod op stikstofkunstmest indirect wel lager zullen zijn.

EKO-keurmerk heeft weliswaar score 5 op milieu, maar er is nog ruimte voor verbetering. Het keurmerk kan verder ontwikkelen door ook eisen aan watergebruik en beperking van de klimaatimpact te stellen: dat doen ze nu nog niet.

Hoe is de controle geregeld?

De controle op het voldoen aan de eisen van EKO-keurmerk wordt uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde instellingen. Er is ook een sanctiebeleid, met intrekking van het certificaat als niet aan de eisen van het keurmerk wordt voldaan.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. EKO heeft een start gemaakt met impactrapportage, waarin ze uitleggen welke effecten op milieu en dierenwelzijn hun normen hebben, waar mogelijk gekwantificeerd. Bij een volgende beoordelingsronde verwachten we nog beter inzicht in de effecten van het beeldmerk. Dan zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Het EKO-keurmerk is te vinden op groente en fruit en andere biologische voedingsmiddelen en bloemen en planten. Naast het EKO-keurmerk staat op de verpakking ook altijd het EU-biologisch keurmerk, het ‘groene blaadje’.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van groente en fruit. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.