EU-biologisch (zuivel)

Topkeurmerk
Topkeurmerk

EU-biologisch (zuivel)

EU-biologisch is een keurmerk van de Europese Unie (EU) voor biologische producten, in dit geval zuivel. Biologisch heeft een wettelijke status. De Europese Unie heeft de meest meetbare uitgangspunten van de biologische landbouw in wetgeving vastgelegd. Welke eisen stelt het keurmerk? Er zijn strenge eisen voor dierenwelzijn en milieu. De melkkoeien of -geiten kunnen naar buiten op alle momenten dat het mogelijk is en krijgen biologisch voer d...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

EU-biologisch is een keurmerk van de Europese Unie (EU) voor biologische producten, in dit geval zuivel. Biologisch heeft een wettelijke status. De Europese Unie heeft de meest meetbare uitgangspunten van de biologische landbouw in wetgeving vastgelegd.

Welke eisen stelt het keurmerk?

Er zijn strenge eisen voor dierenwelzijn en milieu. De melkkoeien of -geiten kunnen naar buiten op alle momenten dat het mogelijk is en krijgen biologisch voer dat voor 60% van het eigen bedrijf of uit de regio (dat kan heel Europa zijn) komt. Ook binnen hebben de dieren meer ruimte. 50% van de vloer is dicht en er zijn voldoende schone en droge ligruimtes met natuurlijk materiaal op de grond (bijvoorbeeld stro). Er zijn strenge eisen aan antibioticagebruik. Er zijn geen harde eisen voor energiegebruik.

Het Europese keurmerk geeft de garantie dat het een biologisch product is. Naast het EU-keurmerk kan ook een nationaal biologisch keurmerk voor biologische landbouw op de verpakking staan. In Nederland is dat het EKO-keurmerk. Soms stelt zo'n nationaal keurmerk extra eisen, maar niet altijd.

Hoe is de controle geregeld?

Elk EU-land wijst een onafhankelijke, geaccrediteerde organisatie aan die verantwoordelijk is voor de controle. In Nederland is dat Skal Biocontrole. Er is ook een sanctiebeleid.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Op biologische producten waaronder zuivel.

Meer informatie

Meer informatie:
www.skal.nl
www.bionext.nl
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/index_nl.htm

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening januari 2019
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.