Wat zijn topkeurmerken?

Topkeurmerken zijn koplopers onder de keurmerken op voeding. Zij stellen de hoogste eisen op het gebied van milieu, dier en/of mens. Dit betekent niet dat alle producten met één of meer topkeurmerken 100% duurzaam zijn; er kan nog steeds ruimte voor verbetering zijn. Het betekent wel dat zij binnen de productcategorie de strengste eisen stelden ten tijde van de beoordeling. Door deze producten te kopen, draag je bij aan het proces naar een duurzamere voedselketen. Sinds 2022 is er ook een topkeurmerk voor klimaat.

Eisen topkeurmerk

Een topkeurmerk voldoet aan drie eisen:

  • Het is ambitieus (streng): de eisen voor milieu, dierenwelzijn en/of mens & werk gaan veel verder dan de gangbare praktijk in de branche. Een topkeurmerk haalt een score van 4 of 5 op minstens één van deze duurzaamheidsterreinen.
  • Het is transparant: de eisen zijn makkelijk te vinden op de website en concreet. De informatie over het keurmerk is bovendien makkelijk te begrijpen en dekt de lading. Kortom: je weet waar het keurmerk voor staat. Een topkeurmerk heeft een score van 4 of 5.
  • De controle is betrouwbaar: liefst door een organisatie die is goedgekeurd door de Raad voor Accreditatie (of een vergelijkbare buitenlandse instelling). Of het keurmerk is ISEAL Code Compliant (ISEAL is een onafhankelijke organisatie die duurzaamheid wil bevorderen). Er zijn sancties als de gebruiker van het keurmerk niet aan de eisen voldoet. Benodigde score voor een topkeurmerk: 4 of 5.

Milieu Centraal beoordeelt de volgende 12 keurmerken als topkeurmerk voor voeding

Topkeurmerken Overzicht 052022

 

Topkeurmerk klimaat

Een van de 12 topkeurmerken heeft het label ‘topkeurmerk klimaat’. Dit bestaat sinds 2022 omdat klimaatverandering zo’n urgent thema is. Ambitieuze en betrouwbare keurmerken die zich specifiek op beperking van klimaatimpact richten komen hiervoor in aanmerking. Omdat ze zich alleen op klimaatimpact richten, kunnen zij geen score 4 (of hoger) op milieu krijgen. Maar vanwege de strenge eisen voor klimaatimpact en het belang hiervan kennen we toch het top-predicaat toe aan dit keurmerk (ondanks score 3 op milieu). Climate Neutral Certified is een topkeurmerk klimaat.

Nog 5 toppers

Daarnaast zijn er nog enkele keurmerken die ook voldoen aan de criteria voor topkeurmerken, maar die (nog) niet veel in Nederlandse winkels te zien zijn. In de Keurmerkenwijzer krijgen deze keurmerken ook het label topkeurmerk. Eigenlijk zijn er dus niet 12 topkeurmerken, maar 12 + 5! Dit zijn de vijf: