Wat zijn topkeurmerken?

Topkeurmerken zijn koplopers onder de keurmerken op voeding. Zij stellen de hoogste eisen op het gebied van milieu, dierenwelzijn en mens & werk. Dit betekent niet dat alle producten met één of meer topkeurmerken 100% duurzaam zijn; er kan nog steeds ruimte voor verbetering zijn. Het betekent wel dat zij binnen de productcategorie de strengste eisen stelden ten tijde van de beoordeling. Door deze producten te kopen, draag je bij aan het proces naar een duurzamere voedselketen.

Eisen topkeurmerk

Een topkeurmerk voldoet aan drie eisen:

  • Het is ambitieus (streng): de eisen voor milieu, dierenwelzijn en/of mens & werk gaan veel verder dan de gangbare praktijk in de branche). Een topkeurmerk haalt een score van 4 of 5 op minstens één van deze duurzaamheidsterreinen.
  • Het is transparant: de eisen zijn makkelijk te vinden op de website en concreet. De informatie over het keurmerk is bovendien makkelijk te begrijpen en dekt de lading. Kortom: je weet waar het keurmerk voor staat. Een topkeurmerk heeft een score van 4 of 5.
  • De controle is betrouwbaar: liefst door een organisatie die is goedgekeurd door de Raad voor Accreditatie (of een vergelijkbare buitenlandse instelling). Of het keurmerk is lid van ISEAL. Er zijn sancties als de gebruiker van het keurmerk niet aan de eisen voldoet en er wordt jaarlijks verslag gedaan van de duurzaamheidsprestaties. Benodigde score voor een topkeurmerk: 4 of 5.

De topkeurmerken voor voeding  

 Het Zweedse KRAV voldoet ook aan de criteria voor topkeurmerken. Je kunt het op sommige producten in Nederlandse winkels aantreffen.