Over de Keurmerkenwijzer

De Keurmerkenwijzer van Milieu Centraal geeft informatie over zo'n 250 keurmerken en logo’s die iets zeggen over milieu, dierenwelzijn en/of mens & werk. Milieu Centraal beoordeelt op basis van de informatie die beeldmerken op hun website publiceren hoe streng de eisen van de keurmerken en logo’s zijn en of de controle goed is. Bij beeldmerken op voeding brengt Milieu Centraal ook in kaart of ze transparant zijn in hun informatie en verslaglegging, of er garanties zijn in de hele toeleveringsketen, of ze hun stakeholders betrekken en of ze een proces van continue verbetering van hun standaard hebben.

In de Keurmerkenwijzer vind je alleen keurmerken en logo’s die over duurzaamheid gaan, of die je met duurzaamheid in verband zou kunnen brengen. Andere keurmerken (bijvoorbeeld over gezondheid of veiligheid – denk aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen) beoordeelt Milieu Centraal niet.

Score

De hoogste score op elk onderdeel is 5 blokjes, de laagste 0. Als een criterium niet van toepassing is, staat er n.v.t. Zo kun je groente niet beoordelen op dierenwelzijn. Als een score niet te geven is, omdat er bijvoorbeeld verschillende ambitieniveaus zijn binnen hetzelfde keurmerk of logo of omdat de standaard niet gepubliceerd is op de website, dan is een score z.o.  (zie omschrijving) gegeven. In de samenvatting wordt uitgelegd waar het keurmerk of logo over gaat. Als een score nog vastgesteld moet worden, staat er n.t.b. (nog te bepalen). Lees meer over de score.

Keurmerk of logo?

In de Keurmerkenwijzer vind je ook bedrijfslogo’s, paraplulogo's en andere plaatjes die op verpakkingen staan en iets over duurzaamheid zeggen. Lees meer over de verschillen.

Topkeurmerken voeding

In 2018 zijn de keurmerken en logo’s over duurzaamheid van voeding volgens een herziene methodiek zeer grondig beoordeeld. Daarbij heeft Milieu Centraal een aantal topkeurmerken aangewezen. Lees meer over topkeurmerken.