Over de Keurmerkenwijzer

De Keurmerkenwijzer van Milieu Centraal geeft informatie over zo'n 300 keurmerken en logo’s die iets zeggen over milieu, dierenwelzijn en/of aspecten rondom mens & werk. Milieu Centraal beoordeelt op basis van de informatie die beeldmerken op hun website publiceren hoe streng de eisen van de keurmerken en logo’s zijn. Bovendien wordt meegewogen hoe de controle op het voldoen aan de eisen geregeld is. 

Bij beeldmerken op voeding brengt Milieu Centraal ten aanzien van betrouwbaarheid ook in kaart of er een sanctiebeleid is, ze transparant zijn in hun informatie en verslaglegging en of de eisen toetsbaar zijn. Verder wordt beoordeeld of in het hele productieproces aan de eisen wordt voldaan en of dit goed wordt gewaarborgd. Bovendien wordt gekeken of het eisenpakket continue wordt aangescherpt.

In de Keurmerkenwijzer vind je alleen beeldmerken die over duurzaamheid gaan, of die je met duurzaamheid in verband zou kunnen brengen. Andere beeldmerken beoordeelt Milieu Centraal niet (bijvoorbeeld over gezondheid of veiligheid – denk aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen).

Milieu Centraal controleert niet of de gestelde eisen worden nageleefd, en doet geen onderzoek naar de impact van keurmerken op duurzaamheid.

Score

De hoogste score op elk onderdeel is 5 gevulde vakjes, de laagste 0. In sommige gevallen is er geen score aangegeven met gevulde vakjes, maar staat er tekst.

  • Als een criterium niet van toepassing is op een productgroep, staat er ’speelt niet’. Groente kun je bijvoorbeeld niet beoordelen op dierenwelzijn.
  • In sommige gevallen kan er geen (eenduidige) score worden gegeven, dan staat er ‘zie informatie’ en wordt toegelicht hoe je de eisen van het beeldmerk interpreteert. Dit is bijvoorbeeld het geval als er verschillende ambitieniveaus zijn binnen hetzelfde keurmerk of logo.
  • Als er geen score bepaald is, staat er ‘niet gecheckt’. De reden kan zijn dat het keurmerk te weinig informatie beschikbaar stelt. Ook beoordeelt Milieu Centraal niet-voedingsbeeldmerken niet op het onderdeel transparantie. Als de controlerende partij niet onafhankelijk is, beoordeelt Milieu Centraal de ambitie op de duurzaamheidsaspecten niet. Dan staat er ‘niet gecheckt’ in plaats van een score bij milieu, dier en/of mens. 

Lees meer over de scores.

Beoordeling

Milieu Centraal baseert zich voor de beoordelingen op informatie die publiekelijk online beschikbaar is. Beeldmerken worden altijd door twee onderzoekers van Milieu Centraal beoordeeld. Eén onderzoeker beoordeelt het keurmerk aan de hand van een beoordelingsformulier en komt zo tot de scores. Alle productgroepen worden langs dezelfde lat gelegd. De scores voor individuele beeldmerken zijn relatief ten opzichte van de scores voor andere beeldmerken binnen een productgroep. Op die manier kunnen beeldmerken binnen een groep gemakkelijk vergeleken worden (benchmark). Een tweede onderzoeker controleert de scores en de onderbouwing.

Voor keurmerken op voeding heeft Milieu Centraal een nog uitgebreider proces van beoordeling. Tijdens een grote screeningsronde van voedingsbeeldmerken doet een expertgroep nog een extra toetsing. In het geval dat Milieu Centraal en de expertgroep niet op één lijn zitten, beslist de Wetenschappelijke Raad van Advies van Milieu Centraal.

Keurmerk of logo?

In de Keurmerkenwijzer vind je naast keurmerken ook bedrijfslogo’s, paraplulogo's en andere plaatjes die op verpakkingen staan en iets over duurzaamheid zeggen. Lees meer over de verschillen.

Topkeurmerken voeding

In 2019 zijn de keurmerken en logo’s over duurzaamheid van voeding volgens een herziene methodiek zeer grondig beoordeeld. Tien keurmerken vielen hierbij op. Zij stellen de hoogste eisen op het gebied van milieu, dierenwelzijn en mens & werk. Milieu Centraal noemt ze daarom topkeurmerken. Lees meer over topkeurmerken.