EU-biologisch (wijn)

Keurmerk
Keurmerk

EU-biologisch (wijn)

EU-Biologisch is een keurmerk op onder andere (geïmporteerde) wijn. In deze beoordeling kijken we alleen naar de eisen omtrent plantaardige productie bedoeld voor voeding, volgens de wetgeving die per 1 januari 2022 ingaat. EU-Biologisch is ook te vinden op groente en fruit, eieren, kweekvis, tropische groente en fruit, vlees, zuivel, koffie, thee en chocola en bloemen en planten. EU-Biologisch heeft een wettelijke status. De Europese Unie hee...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Controle
  • Transparantie

EU-Biologisch is een keurmerk op onder andere (geïmporteerde) wijn. In deze beoordeling kijken we alleen naar de eisen omtrent plantaardige productie bedoeld voor voeding, volgens de wetgeving die per 1 januari 2022 ingaat. EU-Biologisch is ook te vinden op groente en fruit, eieren, kweekvis, tropische groente en fruit, vlees, zuivel, koffie, thee en chocola en bloemen en planten.

EU-Biologisch heeft een wettelijke status. De Europese Unie heeft de meest meetbare uitgangspunten van de biologische landbouw in wetgeving vastgelegd. De biologische landbouw is gebaseerd op respect voor de natuur en verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Er is aandacht voor de bodem. Mechanische teeltmaatregelen en natuurlijke vijanden worden ingezet om plagen en ziekten te voorkomen en te bestrijden, in plaats van chemische bestrijdingsmiddelen. EU-Biologisch stelt geen directe eisen aan energiegebruik of aan beperking van broeikasgasuitstoot, wel worden deze indirect beperkt door een verbod op gebruik van stikstofkunstmest. Er zijn ook geen eisen op het beperken van watergebruik en het kan dan ook gebeuren dat druiven worden geteeld in een gebied waar water schaars is. Er zijn ook geen directe eisen over het behoud van biodiversiteit.

Het Europese keurmerk geeft de garantie dat het een biologisch product is. Naast het EU-keurmerk kan ook een nationaal keurmerk voor biologische landbouw op de verpakking staan. Soms stelt zo'n nationaal keurmerk extra eisen, maar niet altijd.

Hoe is de controle geregeld?

De controle op het voldoen aan de eisen van EU-Biologisch wordt uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde. Er is een sanctiebeleid, met intrekking van het certificaat als niet aan de eisen van het keurmerk wordt voldaan.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. EU-Biologisch had ten tijde van de beoordeling nog geen impactrapportage gepubliceerd. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Biologische producten waaronder wijn. Elk bedrijf dat biologische producten wil produceren, verwerken, verpakken, importeren, verhandelen of opslaan moet hiervoor gecertificeerd zijn.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van wijn drinken. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.