EU-biologisch (groente en fruit)

Topkeurmerk
Topkeurmerk

EU-biologisch (groente en fruit)

EU-Biologisch is een keurmerk voor groente en fruit. In deze beoordeling kijken we alleen naar de eisen omtrent plantaardige productie bedoeld voor voeding, volgens de wetgeving die per 1 januari 2022 ingaat. EU-Biologisch is ook te vinden op eieren, kweekvis, tropische groente en fruit, vlees, zuivel, koffie, thee en chocola, wijn en bloemen en planten. EU-Biologisch heeft een wettelijke status. De Europese Unie heeft de meest meetbare uitgan...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

EU-Biologisch is een keurmerk voor groente en fruit. In deze beoordeling kijken we alleen naar de eisen omtrent plantaardige productie bedoeld voor voeding, volgens de wetgeving die per 1 januari 2022 ingaat.

EU-Biologisch is ook te vinden op eieren, kweekvis, tropische groente en fruit, vlees, zuivel, koffie, thee en chocola, wijn en bloemen en planten. EU-Biologisch heeft een wettelijke status. De Europese Unie heeft de meest meetbare uitgangspunten van de biologische landbouw in wetgeving vastgelegd. De biologische landbouw is gebaseerd op respect voor de natuur en verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Er is aandacht voor bodem door bijvoorbeeld vruchtwisseling. Er zijn een beperkt aantal meststoffen toegestaan waarvan alleen de strikt noodzakelijke hoeveelheid toegepast mag worden. Stikstofkunstmest is verboden. Alleen de strikt noodzakelijke hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel mag toegepast worden, met een beperkt aantal toegestane middelen, en mechanische teeltmaatregelen moeten eerst toegepast worden. Er zijn geen eisen op watergebruik. EU-Biologisch stelt ook geen eisen aan beperking van broeikasgasuitstoot of energiegebruik, hoewel deze door het verbod op stikstofkunstmest indirect wel lager zullen zijn.

Hoe is de controle geregeld?

De controle op het voldoen aan de eisen van EU-Biologisch wordt uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde instellingen met jaarlijks aangekondigde en onaangekondigde controles. Er is een sanctiebeleid, met intrekking van het certificaat als niet aan de eisen van het keurmerk wordt voldaan.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. EU-biologisch had ten tijde van de beoordeling nog geen impactrapportage gepubliceerd. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Alle biologische producten waaronder groente en fruit. Elk bedrijf dat biologische producten wil produceren, verwerken, verpakken, importeren, verhandelen of opslaan moet hiervoor gecertificeerd zijn.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van groente en fruit. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.