EU-biologisch (groente en fruit)

Topkeurmerk
Topkeurmerk

EU-biologisch (groente en fruit)

EU-biologisch is een keurmerk van de Europese Unie (EU) voor biologische producten, in dit geval groente en fruit. Biologisch heeft een wettelijke status. De Europese Unie heeft de meest meetbare uitgangspunten van de biologische landbouw in wetgeving vastgelegd. Welke eisen stelt het keurmerk? Er zijn strenge eisen voor milieu. Groenten en fruit zijn geteeld zonder kunstmatige bestrijdingsmiddelen, kunstmest en genetische modificatie. Vruchtw...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

EU-biologisch is een keurmerk van de Europese Unie (EU) voor biologische producten, in dit geval groente en fruit. Biologisch heeft een wettelijke status. De Europese Unie heeft de meest meetbare uitgangspunten van de biologische landbouw in wetgeving vastgelegd.

Welke eisen stelt het keurmerk?

Er zijn strenge eisen voor milieu. Groenten en fruit zijn geteeld zonder kunstmatige bestrijdingsmiddelen, kunstmest en genetische modificatie. Vruchtwisseling is verplicht. Er zijn geen prestatie eisen aan afvalbeheer, energiegebruik en emissies. Wel is een verantwoord gebruik van energie en van natuurlijke hulpbronnen zoals water, bodem, organische stoffen en lucht verplicht.

Het Europese keurmerk geeft de garantie dat het een biologisch product is. Naast het EU-keurmerk kan ook een nationaal keurmerk voor biologische landbouw op de verpakking staan. Soms stelt zo'n nationaal keurmerk extra eisen, maar niet altijd.
(NB: Gebruik van kunstmatige grondstoffen is per uitzondering toegestaan als er geen alternatieven zijn)

Hoe is de controle geregeld?

Elk EU-land wijst een onafhankelijke, geaccrediteerde organisatie aan die verantwoordelijk is voor de controle. In Nederland is dat Skal.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Op biologisch groente en fruit en op andere biologische landbouwproducten. Elk bedrijf dat biologische producten wil produceren, verwerken, verpakken, importeren, verhandelen of opslaan moet hiervoor gecertificeerd zijn. Uitzondering vormen de winkels, die verpakte producten rechtstreeks aan de eindconsument verkopen.

Meer informatie

Meer informatie:
www.bionext.nl
www.skal.nl
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/index_nl.htm

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening januari 2019
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.