EU-biologisch (eieren)

Topkeurmerk
Topkeurmerk

EU-biologisch (eieren)

Het Europese keurmerk voor biologisch is een keurmerk van de Europese Unie (EU) voor biologische producten, in dit geval eieren. Het is ook te vinden op groente en fruit, vlees, zuivel, koffie, thee en chocola, wijn, tropische groente en fruit en bloemen en planten. EU-Biologisch heeft een wettelijke status. De Europese Unie heeft de meest meetbare uitgangspunten van de biologische landbouw in wetgeving vastgelegd. De biologische landbouw is g...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

Het Europese keurmerk voor biologisch is een keurmerk van de Europese Unie (EU) voor biologische producten, in dit geval eieren. Het is ook te vinden op groente en fruit, vlees, zuivel, koffie, thee en chocola, wijn, tropische groente en fruit en bloemen en planten.

EU-Biologisch heeft een wettelijke status. De Europese Unie heeft de meest meetbare uitgangspunten van de biologische landbouw in wetgeving vastgelegd. De biologische landbouw is gebaseerd op respect voor de natuur en verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Welke eisen stelt het keurmerk?

De milieueisen voor biologische productie zijn ambitieus. Dieren krijgen alleen biologisch voer. Minimaal 30% van het voer moet van het eigen bedrijf of uit de regio komen. Daardoor blijft de import van veevoer en eventuele daarmee gepaard gaande tropische ontbossing beperkt. Er is aandacht voor biodiversiteit en bodemkwaliteit. Te hoge stikstofuitstoot door mest moet worden vermeden. Er zijn geen directe eisen aan vermindering van broeikasgasuitstoot. Het verbod op gebruik van stikstofkunstmest voor de teelt van voer beperkt de klimaatimpact wel.

Ten aanzien van dierenwelzijn ziet de Dierenbescherming EU-biologisch als gelijkwaardig aan Beter Leven 3 sterren. EU-Biologisch krijgt daarom dezelfde score voor dierenwelzijn. Er is aandacht voor het type huisvesting, met voldoende ruimte zowel binnen (max. 6 leghennen per m2) als buiten (min. 4 m2 per dier), en middelen voor soorteigen gedrag (bijv. strooisel). Gezondheidsproblemen die vaak optreden bij intensieve veehouderij moeten worden vermeden. Gebruik van kalmerings- of dwangmiddelen is verboden bij bijvoorbeeld transport.

Hoe is de controle geregeld?

Elk EU-land wijst een onafhankelijke, geaccrediteerde organisatie aan die verantwoordelijk is voor de controle. In Nederland is dat Skal Biocontrole. Er is een sanctiebeleid.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. EU-biologisch had ten tijde van de beoordeling nog geen impactrapportage gepubliceerd. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Alle biologische producten waaronder eieren. Elk bedrijf dat biologische producten wil produceren, verwerken, verpakken, importeren, verhandelen of opslaan moet hiervoor gecertificeerd zijn.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van eieren. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.