EU-biologisch (eieren)

Topkeurmerk
Topkeurmerk

EU-biologisch (eieren)

EU-biologisch is een keurmerk van de Europese Unie (EU) voor biologische producten, in dit geval eieren. Biologisch heeft een wettelijke status. De Europese Unie heeft de meest meetbare uitgangspunten van de biologische landbouw in wetgeving vastgelegd. Welke eisen stelt het keurmerk? Er zijn strenge eisen voor dierenwelzijn en milieu. Dieren kunnen naar buiten en krijgen biologisch voer. De uitloop is deels beplant, zodat de dieren zich kunne...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

EU-biologisch is een keurmerk van de Europese Unie (EU) voor biologische producten, in dit geval eieren. Biologisch heeft een wettelijke status. De Europese Unie heeft de meest meetbare uitgangspunten van de biologische landbouw in wetgeving vastgelegd.

Welke eisen stelt het keurmerk?

Er zijn strenge eisen voor dierenwelzijn en milieu. Dieren kunnen naar buiten en krijgen biologisch voer. De uitloop is deels beplant, zodat de dieren zich kunnen verschuilen. Binnen hebben de kippen ook meer ruimte dan in de gangbare stallen. Het voer van de hennen is (95%) biologisch. Biologische boeren gebruiken geen chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. 20% van het voer moet van het eigen bedrijf of uit de regio komen. Er zijn strenge eisen aan het antibiocagebruik.

Het Europese keurmerk geeft de garantie dat het een biologisch product is. Naast het EU-keurmerk kan ook een nationaal keurmerk voor biologische landbouw op de verpakking staan. In Nederland is dat het EKO-keurmerk. Soms stelt zo'n nationaal keurmerk extra eisen, maar niet altijd. Voor EKO zijn er aanvullende eisen. (NB: Gebruik van kunstmatige grondstoffen is per uitzondering toegestaan als er geen alternatieven zijn)

Hoe is de controle geregeld?

Elk EU-land wijst een onafhankelijke, geaccrediteerde organisatie aan die verantwoordelijk is voor de controle. In Nederland is dat Skal Biocontrole.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Op biologisch eieren en op andere biologische landbouw- en voedingsproducten. Elk bedrijf dat biologische producten wil produceren, verwerken, verpakken, importeren, verhandelen of opslaan moet hiervoor gecertificeerd zijn. Uitzondering vormen de winkels, die verpakte producten rechtstreeks aan de eindconsument verkopen.

Meer informatie

Meer informatie:
www.bionext.nl
www.skal.nl
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/index_nl.htm

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening maart 2020
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.