Beter Leven keurmerk 3 sterren (zuivel)

Topkeurmerk
Topkeurmerk

Beter Leven keurmerk 3 sterren (zuivel)

Het Beter Leven keurmerk is opgezet door de Dierenbescherming. Het keurmerk geeft met 1, 2 of 3 sterren aan hoe diervriendelijk dieren zijn gehouden voor de productie vlees, eieren en zuivel. Op zuivel komt Beter Leven voor als 1 ster of 3 sterren. Meer sterren betekent dat meer aanpassingen zijn gedaan om het welzijn van de dieren te verbeteren. Het is een ketenkeurmerk, dus behalve de veehouderijen, moeten alle andere schakels in de keten zo...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

Het Beter Leven keurmerk is opgezet door de Dierenbescherming. Het keurmerk geeft met 1, 2 of 3 sterren aan hoe diervriendelijk dieren zijn gehouden voor de productie vlees, eieren en zuivel. Op zuivel komt Beter Leven voor als 1 ster of 3 sterren.

Meer sterren betekent dat meer aanpassingen zijn gedaan om het welzijn van de dieren te verbeteren. Het is een ketenkeurmerk, dus behalve de veehouderijen, moeten alle andere schakels in de keten zoals slachterijen, pakstations, verwerkers, verpakkers etc. zich ook houden aan de eisen. Alle partijen in de keten worden gecontroleerd en moeten gecertificeerd zijn.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

In tegenstelling tot bij vlees en eieren, stelt het Beter Leven-keurmerk op zuivel wel milieu- en natuureisen. Zo zijn er eisen om de biodiversiteit te stimuleren, bijvoorbeeld door minimaal 10% van het bedrijfsterrein met kruidenrijk grasland in te richten, en er is aandacht voor nestmogelijkheden en voerbeschikbaarheid voor weidevogels. Fosfaat- en stikstofkunstmest wordt niet gebruikt. De melkveehouderijen zijn grondgebonden, wat betekent dat het aantal dieren is afgestemd op de hoeveelheid bedrijfsgrond. Boeren kopen verplicht 100% groene stroom uit wind of zon in Nederland aan, met een maximum aan de aangekochte elektriciteit per hoeveelheid melk.

Al het ruwvoer (zoals stro, bieten en knollen) komt van maximaal 100 km van het bedrijf, en alle soja en palmproducten zijn duurzaam gecertificeerd. Alleen gewasbeschermingsmiddelen die toegestaan zijn in de biologische teelt zijn toegestaan. Er worden geen eisen gesteld aan (monitoring en beperking van) klimaatimpact.

Ten aanzien van dierenwelzijn worden veel ambitieuze eisen gesteld. Melkkoeien krijgen minimaal 8.5m2 ligruimte in de stal en 10m2 om te lopen. Ze krijgen 180 dagen weidegang gedurende 8 uur per dag. Er is één schuurborstel per 60 koeien. De transportduur is maximaal 8 uur, of 4 uur naar de slacht.

Beter Leven 3 sterren heeft weliswaar score 5 op milieu, maar er is nog ruimte voor verbetering. Het keurmerk kan verder ontwikkelen door ook directe eisen aan beperking van de klimaatimpact te stellen: dat doen ze nu nog niet.

Hoe is de controle geregeld?

Controle op naleving van de eisen gebeurt door onafhankelijke, geaccrediteerde partijen en er is een sanctiebeleid.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun keurmerk is. In enkele nieuwsberichten wordt geschreven over de impact van het Beter Leven-keurmerk, maar er is geen impactrapportage gepubliceerd. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde verwachten we beter inzicht in de effecten van het beeldmerk. Dan zullen we dit aspect wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Op biologische zuivel(-producten).

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van zuivel. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.