EU-biologisch (koffie, thee en chocolade)

Keurmerk
Keurmerk

EU-biologisch (koffie, thee en chocolade)

EU-Biologisch is een keurmerk voor koffie, thee en chocolade. In deze beoordeling kijken we alleen naar de eisen omtrent plantaardige productie bedoeld voor voeding, volgens de wetgeving die per 1 januari 2022 ingaat. EU-Biologisch is ook te vinden op eieren, kweekvis, groente en fruit, tropische groente en fruit, vlees, zuivel, wijn en bloemen en planten. EU-Biologisch heeft een wettelijke status. De Europese Unie heeft de meest meetbare uitg...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Controle
  • Transparantie

EU-Biologisch is een keurmerk voor koffie, thee en chocolade. In deze beoordeling kijken we alleen naar de eisen omtrent plantaardige productie bedoeld voor voeding, volgens de wetgeving die per 1 januari 2022 ingaat. EU-Biologisch is ook te vinden op eieren, kweekvis, groente en fruit, tropische groente en fruit, vlees, zuivel, wijn en bloemen en planten.

EU-Biologisch heeft een wettelijke status. De Europese Unie heeft de meest meetbare uitgangspunten van de biologische landbouw in wetgeving vastgelegd. De biologische landbouw is gebaseerd op respect voor de natuur en verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Welke eisen stelt het keurmerk?

Er is aandacht voor bodem. Mechanische teeltmaatregelen en alleen de strikt noodzakelijke hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel mag toegepast worden, met een beperkt aantal toegestane middelen. Er zijn geen eisen om ontbossing te voorkomen, en ook geen directe eisen over het behouden van biodiversiteit, of watergebruik. EU-Biologisch stelt ook geen eisen aan beperking van broeikasgasuitstoot of energiegebruik, wel worden deze indirect beperkt door een verbod op gebruik van stikstofkunstmest.

Hoe is de controle geregeld?

De controle op het voldoen aan de eisen van EU-Biologisch wordt uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde instellingen. Er is een sanctiebeleid, met intrekking van het certificaat als niet aan de eisen van het keurmerk wordt voldaan.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. EU-Biologisch had ten tijde van de beoordeling nog geen impactrapportage gepubliceerd. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Alle biologische producten waaronder koffie, thee, en chocolade. Elk bedrijf dat biologische producten wil produceren, verwerken, verpakken, importeren, verhandelen of opslaan moet hiervoor gecertificeerd zijn.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van koffie, thee en chocolade. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.