EU-biologisch (bloemen en planten)

Keurmerk
Keurmerk

EU-biologisch (bloemen en planten)

EU-Biologisch is een keurmerk voor producten uit de biologische landbouw. In deze beoordeling kijken we alleen naar de eisen omtrent planten. EU-Biologisch heeft een wettelijke status. De Europese Unie heeft de meest meetbare uitgangspunten van de biologische landbouw in wetgeving vastgelegd. De biologische landbouw is gebaseerd op respect voor de natuur en verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Welke eisen stelt het keurmerk? Er is ...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie
  • Niet gecheckt

EU-Biologisch is een keurmerk voor producten uit de biologische landbouw. In deze beoordeling kijken we alleen naar de eisen omtrent planten. EU-Biologisch heeft een wettelijke status. De Europese Unie heeft de meest meetbare uitgangspunten van de biologische landbouw in wetgeving vastgelegd. De biologische landbouw is gebaseerd op respect voor de natuur en verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Welke eisen stelt het keurmerk?

Er is aandacht voor bodemkwaliteit, door bijvoorbeeld vruchtwisseling. Alleen de strikt noodzakelijke hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel mag toegepast worden, met een beperkt aantal toegestane middelen. Mechanische teeltmaatregelen moeten voorrang krijgen. Er zijn een beperkt aantal meststoffen toegestaan. Daarbij mag niet meer dan de noodzakelijke hoeveelheid toegepast mag worden. Stikstofkunstmest is verboden. Er zijn geen eisen op watergebruik. EU-Biologisch stelt ook geen eisen aan beperking van broeikasgasuitstoot of energiegebruik, hoewel deze door het verbod op stikstofkunstmest indirect wel lager zullen zijn. ​

Hoe is de controle geregeld?

De controle op het voldoen aan de eisen van EU-Biologisch wordt uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde instellingen.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Alle biologische producten, waaronder planten, bloemen, zaden en bollen. Elk bedrijf dat biologische producten wil produceren, verwerken, verpakken, importeren, verhandelen of opslaan moet hiervoor gecertificeerd zijn.

Meer informatie

Lees meer over de milieu-impact van planten. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening Januari 2024
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.