EU-biologisch (vlees)

Topkeurmerk
Topkeurmerk

EU-biologisch (vlees)

EU-biologisch is een keurmerk van de Europese Unie (EU) voor biologische producten, in dit geval vlees. Biologisch heeft een wettelijke status. De Europese Unie heeft de meest meetbare uitgangspunten van de biologische landbouw in wetgeving vastgelegd. Welke eisen stelt het keurmerk? Er zijn strenge eisen voor dierenwelzijn en milieu. Dieren kunnen naar buiten en krijgen biologisch voer. Ook binnen hebben de dieren meer ruimte in de stal. Vl...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

EU-biologisch is een keurmerk van de Europese Unie (EU) voor biologische producten, in dit geval vlees. Biologisch heeft een wettelijke status. De Europese Unie heeft de meest meetbare uitgangspunten van de biologische landbouw in wetgeving vastgelegd.

Welke eisen stelt het keurmerk?

Er zijn strenge eisen voor dierenwelzijn en milieu. Dieren kunnen naar buiten en krijgen biologisch voer. Ook binnen hebben de dieren meer ruimte in de stal. Vleesrunderen mogen maximaal 3 maanden binnen worden afgemest.  Het vee kan natuurlijk gedrag vertonen, waardoor bijvoorbeeld staarten couperen overbodig en verboden is. 20% van het voer en bij runderen 60% moet van het eigen bedrijf of uit de regio komen. Er zijn  strenge eisen aan het antibioticagebruik.
Het Europese keurmerk geeft de garantie dat het een biologisch product is. Naast het EU-keurmerk kan ook een nationaal keurmerk voor biologische landbouw op de verpakking staan. In Nederland is dat het EKO-keurmerk. Soms stelt zo'n nationaal keurmerk extra eisen, maar niet altijd.

Hoe is de controle geregeld?

Elk EU-land wijst een onafhankelijke, geaccrediteerde organisatie aan die verantwoordelijk is voor de controle. In Nederland is dat Skal Biocontrole.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Alle biologische producten waaronder vlees. Elk bedrijf dat biologische producten wil produceren, verwerken, verpakken, importeren, verhandelen of opslaan moet hiervoor gecertificeerd zijn.

Zie voor meer informatie:
www.bionext.nl
www.skal.nl
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/index_nl.htm

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van vlees eten. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening januari 2019
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.