Demeter (zuivel)

Topkeurmerk
Topkeurmerk

Demeter (zuivel)

Demeter is het keurmerk van de biologisch-dynamische landbouw. In deze beoordeling van het Demeter-keurmerk kijken we alleen naar de eisen omtrent veehouderij voor zuivelproductie. Het Demeter-keurmerk is ook te vinden op eieren, vlees, groente en fruit, wijn, bloemen en planten en cosmetica. Demeter-voedingsmiddelen zijn geproduceerd volgens de Europese regels voor biologische landbouw. Maar Demeter-gecertificeerde producenten zetten nog extr...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

Demeter is het keurmerk van de biologisch-dynamische landbouw. In deze beoordeling van het Demeter-keurmerk kijken we alleen naar de eisen omtrent veehouderij voor zuivelproductie. Het Demeter-keurmerk is ook te vinden op eieren, vlees, groente en fruit, wijn, bloemen en planten en cosmetica.

Demeter-voedingsmiddelen zijn geproduceerd volgens de Europese regels voor biologische landbouw. Maar Demeter-gecertificeerde producenten zetten nog extra stappen voor meer duurzaamheid. De biologisch-dynamische landbouw komt voort uit de antroposofie, een levensbeschouwing die uitgaat van samenhang tussen mens, plant, dier, bodem en kosmos.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Producten met het Demeter-keurmerk voldoen in Nederland altijd aan de eisen van de biologische landbouw, maar Demeter-boeren en -verwerkers werken met aanvullende normen en richtlijnen (lees meer over de eisen van EU-biologisch op zuivel). Zo moeten Demeter-boeren ten minste 10% van hun bedrijf inrichten ter ondersteuning van de biodiversiteit en hebben ze strengere normen over mest, om de stikstofaanvoer te beperken. Het aandeel voer dat van het eigen bedrijf moet komen is hoger dan bij EU-biologisch, namelijk minimaal 80% voor runderen (i.p.v 60% bij EU-biologisch). Er zijn geen directe eisen ten aanzien van klimaatimpact, wel wordt deze indirect beperkt door een verbod op gebruik van kunstmest.

Net als bij EU-biologisch, hebben dieren comfortabele huisvesting, met voldoende ruimte en middelen voor soorteigen gedrag. Ze hebben altijd toegang tot buitenruimte. Demeter heeft nog een aantal extra dierenwelzijnseisen ten opzichte van EU-biologisch, zoals meer weidegang: minimaal 180 per jaar. De transporttijd van levend vee is bij Demeter-gecertificeerde dieren maximaal 60 minuten.

Demeter (zuivel) heeft weliswaar score 5 op milieu, maar er is nog ruimte voor verbetering. Het keurmerk kan verder ontwikkelen door ook directe eisen aan beperking van de klimaatimpact te stellen: dat doen ze nu nog niet.

Hoe is de controle geregeld?

De controle op het voldoen aan de eisen van het Demeter-keurmerk wordt uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde instellingen. Er is een sanctiebeleid.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. Demeter heeft een start gemaakt met impactrapportage. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde verwachten we beter inzicht in de effecten van het beeldmerk. Dan zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Het Demeter-keurmerk staat op biologisch-dynamisch geproduceerde zuivel, en op andere producten uit de biologisch-dynamische landbouw. Omdat ze ook voldoen aan de regels van EU-Biologisch, staat het ‘groene blaadje’ ook op de verpakking van Demeter-producten.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van zuivel. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.