Demeter (wijn)

Topkeurmerk
Topkeurmerk

Demeter (wijn)

Het Demeter-keurmerk is een keurmerk op onder andere (geïmporteerde) wijn, en heeft als basis EU Biologisch. Het Demeter-keurmerk is ook te vinden op eieren, zuivel, groente en fruit, tropisch groente en fruit, bloemen en planten en cosmetica. Demeter is het keurmerk van de biologisch-dynamische landbouw. De biologisch-dynamische landbouw komt voort uit de antroposofie, een levensbeschouwing die uitgaat van samenhang tussen mens, plant, dier, ...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Controle
  • Transparantie

Het Demeter-keurmerk is een keurmerk op onder andere (geïmporteerde) wijn, en heeft als basis EU Biologisch. Het Demeter-keurmerk is ook te vinden op eieren, zuivel, groente en fruit, tropisch groente en fruit, bloemen en planten en cosmetica. Demeter is het keurmerk van de biologisch-dynamische landbouw. De biologisch-dynamische landbouw komt voort uit de antroposofie, een levensbeschouwing die uitgaat van samenhang tussen mens, plant, dier, bodem en kosmos.

Welke eisen stelt het keurmerk?

Producten met het Demeter-keurmerk voldoen in Nederland altijd aan de eisen van de biologische landbouw, maar Demeter-boeren en -verwerkers werken met aanvullende normen en richtlijnen. Er is aandacht voor bodemkwaliteit. Demeter eist dat minimaal 10% van het bedrijfsoppervlak biodiversiteit moet ondersteunen. Er zijn beperkingen aan de soort mest en totale hoeveelheid stikstof die toegediend mag worden. Gebruik van energie uit niet-hernieuwbare bronnen moet beperkt worden, en bij elektriciteit is groene stroom verplicht. Mechanische teeltmaatregelen worden uitgevoerd, en natuurlijke vijanden ingezet om plagen te bestrijden. Alleen de strikt noodzakelijke hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel is toegestaan, met een zeer beperkt aantal toegestane middelen. EU-Biologisch en Demeter stellen ook geen directe eisen aan beperking van broeikasgasuitstoot, wel wordt deze indirect beperkt door een verbod op gebruik van kunstmest.

Er zijn ook sociale eisen conform de bepalingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) van de VN, zoals een verbod op kinder-, dwangarbeid en discriminatie, en het garanderen van vakbondsvrijheid en een veilige werkomgeving. Er zijn geen eisen over leefbaar loon, transparant contract en sociale regelingen, of oog voor lokale gemeenschappen.

Hoe is de controle geregeld?

De controle op het voldoen aan de eisen van het Demeter-keurmerk wordt uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde instellingen. Er is een sanctiebeleid opgesteld, zodat het certificaat ingetrokken kan worden als uit tussentijdse controles blijkt dat een bedrijf niet langer voldoet aan de gestelde criteria.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. Demeter heeft een start gemaakt met impactrapportage. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde verwachten we beter inzicht in de effecten van het beeldmerk. Dan zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Het Demeter-keurmerk staat op biologisch-dynamisch geproduceerde wijn, en op andere producten uit de biologisch-dynamische landbouw. Omdat ze ook voldoen aan de regels van EU-Biologisch, staat het ‘groene blaadje’ ook op de verpakking van Demeter-producten.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van wijn drinken. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.