Demeter (vlees)

Topkeurmerk
Topkeurmerk

Demeter (vlees)

Demeter is het keurmerk van de biologisch-dynamische landbouw. In deze beoordeling van het Demeter-keurmerk kijken we alleen naar de eisen omtrent veehouderij voor vleesproductie. Het Demeter-keurmerk is ook te vinden op eieren, zuivel, groente en fruit, wijn, bloemen en planten en cosmetica. Demeter-voedingsmiddelen zijn geproduceerd volgens de Europese regels voor biologische landbouw. Maar Demeter-gecertificeerde producenten zetten nog extr...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

Demeter is het keurmerk van de biologisch-dynamische landbouw. In deze beoordeling van het Demeter-keurmerk kijken we alleen naar de eisen omtrent veehouderij voor vleesproductie. Het Demeter-keurmerk is ook te vinden op eieren, zuivel, groente en fruit, wijn, bloemen en planten en cosmetica.

Demeter-voedingsmiddelen zijn geproduceerd volgens de Europese regels voor biologische landbouw. Maar Demeter-gecertificeerde producenten zetten nog extra stappen voor meer duurzaamheid. De biologisch-dynamische landbouw komt voort uit de antroposofie, een levensbeschouwing die uitgaat van samenhang tussen mens, plant, dier, bodem en kosmos.

Welke eisen stelt het keurmerk?

De milieueisen van het EU-biologisch-keurmerk voor vleesproductie zijn al ambitieus. Verder moeten Demeter-boeren ten minste 10% van hun bedrijf inrichten ter ondersteuning van de biodiversiteit en hebben ze strengere normen over mest, om de stikstofaanvoer te beperken. Het aandeel voer dat van het eigen bedrijf moet komen is hoger dan bij EU-biologisch, namelijk minimaal 80% voor runderen (i.p.v 60% bij EU-biologisch) en minimaal 50% bij varkens en pluimvee (i.p.v. 30%). Er zijn geen directe eisen over het beperken van klimaatimpact, wel wordt deze indirect beperkt door bijvoorbeeld het verbod op kunstmest.

Meer aandacht voor dierenwelzijn uit zich in meer ruimte (5 per vierkante meter) en een zandbad voor kippen in de stal. Ook worden leghennen samen met hanen gehouden (2 hanen per 100 leghennen), om te kunnen voldoen aan soorteigen gedrag. Runderen krijgen ten minste 180 dagen weidegang en de transporttijd van levend vee mag niet langer zijn dan 60 minuten.

Demeter heeft weliswaar score 5 op milieu, maar er is nog ruimte voor verbetering. Demeter kan verder ontwikkelen door ook directe eisen aan beperking van klimaatimpact te stellen: dat doen ze nu nog niet.

Hoe is de controle geregeld?

De controle op het voldoen aan de eisen van het Demeter-keurmerk wordt uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde instellingen. Er is een sanctiebeleid.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. Demeter heeft een start gemaakt met impactrapportage. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde verwachten we beter inzicht in de effecten van het beeldmerk. Dan zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Het Demeter-keurmerk staat op biologisch-dynamisch geproduceerd vlees, en op andere producten uit de biologisch-dynamische landbouw. Omdat ze ook voldoen aan de regels van EU-Biologisch, staat het ‘groene blaadje’ ook op de verpakking van Demeter-producten.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van vlees eten. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.