Demeter (vlees)

Topkeurmerk
Topkeurmerk

Demeter (vlees)

Demeter is het keurmerk van de biologisch-dynamische landbouw. Welke eisen stelt het keurmerk? Producten met het Demeter-keurmerk voldoen in Nederland altijd aan de eisen van de biologische landbouw, en dragen dus het Europese keurmerk voor biologisch. Daar bovenop heeft Demeter aanvullende voorwaarden. Zo krijgen de kippen binnen meer ruimte (5 in plaats van 6 kippen per m2) en lopen er ook hanen rond. De koe heeft meer ruimte in de wei, het ...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

Demeter is het keurmerk van de biologisch-dynamische landbouw.

Welke eisen stelt het keurmerk?

Producten met het Demeter-keurmerk voldoen in Nederland altijd aan de eisen van de biologische landbouw, en dragen dus het Europese keurmerk voor biologisch. Daar bovenop heeft Demeter aanvullende voorwaarden. Zo krijgen de kippen binnen meer ruimte (5 in plaats van 6 kippen per m2) en lopen er ook hanen rond. De koe heeft meer ruimte in de wei, het onthoornen van runderen is verboden en er zijn strengere eisen aan transportduur (max 60 minuten).
De biologisch-dynamische landbouw komt voort uit de antroposofie, een levensbeschouwing die uitgaat van samenhang tussen mens, plant, dier, bodem en kosmos. Er is veel aandacht voor het sluiten van kringlopen. Zo moet de helft van het voer van het bedrijf zelf komen, bij rundvlees zelfs 80.

Hoe is de controle geregeld?

Er is een onafhankelijke, geaccrediteerde organisatie aan die verantwoordelijk is voor de controle.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Je vindt het keurmerk op allerlei soorten biologisch-dynamische producten, waaronder vlees. ​

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van vlees eten. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening januari 2019
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.