Demeter (groente en fruit)

Topkeurmerk
Topkeurmerk

Demeter (groente en fruit)

Het Demeter-keurmerk is een keurmerk op groente en fruit, en heeft als basis EU-biologisch. Maar Demeter-gecertificeerde producenten zetten nog extra stappen voor meer duurzaamheid. Het Demeter-keurmerk is ook te vinden op eieren, zuivel, tropisch groente en fruit, wijn, bloemen en planten en cosmetica. Demeter is het keurmerk van de biologisch-dynamische landbouw. De biologisch-dynamische landbouw komt voort uit de antroposofie, een levensbes...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

Het Demeter-keurmerk is een keurmerk op groente en fruit, en heeft als basis EU-biologisch. Maar Demeter-gecertificeerde producenten zetten nog extra stappen voor meer duurzaamheid.

Het Demeter-keurmerk is ook te vinden op eieren, zuivel, tropisch groente en fruit, wijn, bloemen en planten en cosmetica. Demeter is het keurmerk van de biologisch-dynamische landbouw. De biologisch-dynamische landbouw komt voort uit de antroposofie, een levensbeschouwing die uitgaat van samenhang tussen mens, plant, dier, bodem en kosmos.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Producten met het Demeter-keurmerk voldoen in Nederland altijd aan de eisen van de biologische landbouw, maar Demeter-boeren en -verwerkers werken met aanvullende normen en richtlijnen. Er is aandacht voor bodem door middel van bijvoorbeeld vruchtwisseling. Alleen vaste biologische mest, compost en drijfmest zijn toegestaan als mestmiddelen, in vastgestelde verhoudingen, met beperkingen op de totale hoeveelheid stikstof dat toegediend mag worden. Mechanische teeltmaatregelen worden uitgevoerd, en natuurlijke vijanden worden gebruikt. Vuur en andere thermische processen zijn toegestaan. Alleen de strikt noodzakelijke hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel, met een zeer beperkt aantal toegestane middelen. Demeter stelt geen eisen aan beperking van broeikasgasuitstoot, hoewel het verbod op kunstmest deze indirect wel beperkt. Demeter stelt dat het gebruik van energie uit niet hernieuwbare bronnen beperkt moet worden, en bij elektriciteit is groene stroom is verplicht. Er zijn geen eisen over watergebruik.

Demeter heeft weliswaar score 5 op milieu, maar er is nog ruimte voor verbetering. Het keurmerk kan verder ontwikkelen door ook eisen aan watergebruik en beperking van de klimaatimpact te stellen: dat doen ze nu nog niet.

Hoe is de controle geregeld?

De controle op het voldoen aan de eisen van het Demeter keurmerk wordt uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde instellingen. Er is een sanctiebeleid opgesteld.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. Demeter heeft een start gemaakt met impactrapportage. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde verwachten we beter inzicht in de effecten van het beeldmerk. Dan zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Het Demeter-keurmerk staat op biologisch-dynamisch geproduceerd groente en fruit, en op andere producten uit de biologisch-dynamische landbouw. Omdat ze ook voldoen aan de regels van EU-Biologisch, staat het ‘groene blaadje’ ook op de verpakking van Demeter-producten.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van groente en fruit. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.