Demeter (groente en fruit)

Top keurmerk
Top keurmerk

Demeter (groente en fruit)

Demeter is het keurmerk van de biologisch-dynamische landbouw. De biologisch-dynamische landbouw komt voort uit de antroposofie, een levensbeschouwing die uitgaat van samenhang tussen mens, plant, dier, bodem en kosmos. Er is veel aandacht voor het sluiten van kringlopen. Welke eisen stelt het keurmerk? Producten met het Demeter-keurmerk voldoen in Nederland altijd aan de eisen van de biologische landbouw, en dragen dus het Europese keurmerk...

  • Milieu
  • Dierenwelzijn
  • N.v.t.
  • Mens & werk
  • N.v.t.
  • Controle
  • Transparantie

Demeter is het keurmerk van de biologisch-dynamische landbouw. De biologisch-dynamische landbouw komt voort uit de antroposofie, een levensbeschouwing die uitgaat van samenhang tussen mens, plant, dier, bodem en kosmos. Er is veel aandacht voor het sluiten van kringlopen.

Welke eisen stelt het keurmerk?

Producten met het Demeter-keurmerk voldoen in Nederland altijd aan de eisen van de biologische landbouw, en dragen dus het Europese keurmerk voor biologisch. Daar bovenop heeft Demeter aanvullende voorwaarden. Er zijn strenge eisen aan bodembeheer en grondgebruik. Er zijn eisen t.a.v. energiebesparing en het gebruik van groene stroom. Ook zijn er eisen t.a.v. verpakking.

Hoe is de controle geregeld?

Er is onafhankelijke controle door geaccrediteerde partijen.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Demeter is behalve op groente en fruit ook te vinden op een breed scala aan voedingsproducten en op bloembollen, snijbloemen, planten en zaden.


Laatste screening januari 2019
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.