Demeter (eieren)

Topkeurmerk
Topkeurmerk

Demeter (eieren)

Demeter is het keurmerk van de biologisch-dynamische landbouw. In deze beoordeling van het Demeter-keurmerk kijken we alleen naar de eisen omtrent pluimveehouderij voor eierproductie. Het Demeter-keurmerk is ook te vinden op vlees , zuivel, groente en fruit, wijn, bloemen en planten en cosmetica. Demeter-voedingsmiddelen zijn geproduceerd volgens de Europese regels voor biologische landbouw. Maar Demeter-gecertificeerde producenten zetten nog ...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

Demeter is het keurmerk van de biologisch-dynamische landbouw. In deze beoordeling van het Demeter-keurmerk kijken we alleen naar de eisen omtrent pluimveehouderij voor eierproductie. Het Demeter-keurmerk is ook te vinden op vlees , zuivel, groente en fruit, wijn, bloemen en planten en cosmetica.

Demeter-voedingsmiddelen zijn geproduceerd volgens de Europese regels voor biologische landbouw. Maar Demeter-gecertificeerde producenten zetten nog extra stappen voor meer duurzaamheid. De biologisch-dynamische landbouw komt voort uit de antroposofie, een levensbeschouwing die uitgaat van samenhang tussen mens, plant, dier, bodem en kosmos.

Welke eisen stelt het keurmerk?

De milieueisen van het EU-biologisch-keurmerk voor eierproductie zijn al ambitieus. Verder moeten Demeter-boeren ten minste 10% van hun bedrijf inrichten ter ondersteuning van de biodiversiteit. Er is ook aandacht voor bodemkwaliteit. Te hoge stikstofuitstoot door mest moet worden vermeden. Er zijn geen directe eisen aan vermindering van broeikasgasuitstoot. Het verbod op gebruik van stikstofkunstmest voor de teelt van voer beperkt de klimaatimpact wel. Demeter-boeren moeten 50% van het voer zelf verbouwen (i.p.v. bij EU-biologisch 30% van het eigen bedrijf of uit de regio).

Meer aandacht voor dierenwelzijn uit zich in meer ruimte (5 kippen per vierkante meter) en een zandbad voor kippen in de stal. Het mag maximaal 14 uur licht zijn in de stal (bij andere keurmerken is dit 16 uur). Ook worden leghennen samen met hanen gehouden (2 hanen per 100 leghennen), om te kunnen voldoen aan soorteigen gedrag.

Demeter (eieren) heeft weliswaar score 5 op milieu, maar er is nog ruimte voor verbetering. Het keurmerk kan verder ontwikkelen door ook directe eisen aan energiegebruik en beperking van de klimaatimpact te stellen: dat doen ze nu nog niet.

Hoe is de controle geregeld?

De controle op het voldoen aan de eisen van het Demeter-keurmerk wordt uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde instellingen. Er is een sanctiebeleid.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. Demeter heeft een start gemaakt met impactrapportage. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde verwachten we beter inzicht in de effecten van het beeldmerk. Dan zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Het Demeter-keurmerk staat op biologisch-dynamisch geproduceerde eieren, en op andere producten uit de biologisch-dynamische landbouw. Omdat ze ook voldoen aan de regels van EU-Biologisch, staat het ‘groene blaadje’ ook op de verpakking van Demeter-producten.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van eieren. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.