EU-biologisch (vis)

Topkeurmerk
Topkeurmerk

EU-biologisch (vis)

Het Europese keurmerk voor biologisch is een keurmerk van de Europese Unie (EU) voor biologische producten, in dit geval voor gekweekte vis, schaal-, schelpdieren en zeewier. In deze beoordeling kijken we alleen naar de eisen omtrent zalm. EU-Biologisch is ook te vinden op eieren, groente en fruit, tropische groente en fruit, vlees, zuivel, koffie, thee en chocola, wijn en bloemen en planten. EU-Biologisch heeft een wettelijke status. De Europ...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Controle
  • Transparantie

Het Europese keurmerk voor biologisch is een keurmerk van de Europese Unie (EU) voor biologische producten, in dit geval voor gekweekte vis, schaal-, schelpdieren en zeewier. In deze beoordeling kijken we alleen naar de eisen omtrent zalm.

EU-Biologisch is ook te vinden op eieren, groente en fruit, tropische groente en fruit, vlees, zuivel, koffie, thee en chocola, wijn en bloemen en planten. EU-Biologisch heeft een wettelijke status. De Europese Unie heeft de meest meetbare uitgangspunten van de biologische landbouw in wetgeving vastgelegd. De biologische landbouw is gebaseerd op respect voor de natuur en verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Het keurmerk stelt eisen op het gebied van milieu en dierenwelzijn, maar niet op mens & werk.

Voor het beschermen van natuurlijke ecosystemen zijn er eisen over het inzetten van preventieve maatregelen tegen roofdieren. Een eis voor energieverbruik is dat restwarmte alleen uit hernieuwbare energie mag komen. De plantaardige componenten van het voer moeten EU-biologisch zijn, en de dierlijke componenten moeten afkomstig zijn van erkende duurzame visserij of van biologische snijresten. EU-Biologisch stelt geen eisen aan beperking van broeikasgasuitstoot, wel wordt deze in sommige gevallen indirect beperkt door de eis om hernieuwbare energie voor restwarmte te gebruiken.

Voor de gezondheid van de vissen zijn er eisen over waterkwaliteit en bezettingsgraad. De inperkingssystemen zijn afgestemd op ruimte voor soorteigengedrag, maar met beperkingen, zoals het niet in de natuur kunnen trekken voor zalm. Kunstmatige selectie is toegestaan; hier bestaat echter risico op gezondheidsproblemen. Transportduur wordt beperkt en er wordt gebruik gemaakt van humane dodingmethodes.

Hoe is de controle geregeld?

Elk EU-land wijst een onafhankelijke, geaccrediteerde organisatie aan die verantwoordelijk is voor de controle. In Nederland is dat Skal Biocontrole. Er is een sanctiebeleid.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. EU Biologisch had ten tijde van de beoordeling nog geen impactrapportage gepubliceerd. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Het keurmerk is te vinden op alle biologische producten waaronder verschillende soorten gekweekt vis, schaal-, schelpdieren en zeewier. Elk bedrijf dat biologische producten wil produceren, verwerken, verpakken, importeren, verhandelen of opslaan moet hiervoor gecertificeerd zijn.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van vis. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.