EU-biologisch (vis)

Keurmerk
Keurmerk

EU-biologisch (vis)

EU-biologisch is een keurmerk van de Europese Unie (EU) voor biologische producten, in dit geval kweekvis Welke eisen stelt het keurmerk? Er zijn strenge eisen voor milieu. Kwekerijen moge het milieu zo min mogelijk schaden. Het aandeel wilde vis in het visvoer is beperkt en die wilde vis moet duurzaam zijn gevangen. Ook zijn er eisen op dierenwelzijn. Vissen leven minder dicht op elkaar, de natuurlijke leefomgeving wordt zoveel mogelijk nageb...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Controle
  • Transparantie

EU-biologisch is een keurmerk van de Europese Unie (EU) voor biologische producten, in dit geval kweekvis

Welke eisen stelt het keurmerk?

Er zijn strenge eisen voor milieu. Kwekerijen moge het milieu zo min mogelijk schaden. Het aandeel wilde vis in het visvoer is beperkt en die wilde vis moet duurzaam zijn gevangen. Ook zijn er eisen op dierenwelzijn. Vissen leven minder dicht op elkaar, de natuurlijke leefomgeving wordt zoveel mogelijk nagebootst en de vissen worden zonder bewustzijn geslacht. Het detailniveau waarop dierenwelzijnseisen zijn uitgewerkt is echter beperkt.
Het Europese keurmerk geeft de garantie dat het een biologisch product is. Naast het EU-keurmerk kan ook een nationaal keurmerk voor biologische landbouw op de verpakking staan. Soms stelt zo'n nationaal keurmerk extra eisen, maar niet altijd.

Hoe is de controle geregeld?

Elk EU-land wijst een onafhankelijke, geaccrediteerde organisatie aan die verantwoordelijk is voor de controle. In Nederland is dat Skal Biocontrole. Er is ook een sanctiebeleid.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Biologische vis.

Meer informatie

Zie voor meer informatie de website van Skal en Bionext.

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening januari 2019
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.