On the way to PlanetProof (zuivel)

Topkeurmerk
Topkeurmerk

On the way to PlanetProof (zuivel)

Het keurmerk On the way to PlanetProof staat op (koe)zuivelproducten die het milieu minder zwaar belasten dan vergelijkbare producten. Voorheen stond dit keurmerk bekend als Milieukeur. Welke eisen stelt het keurmerk? On the Way to PlanetProof stelt basiseisen aan biodiversiteit, klimaat en aan dierenwelzijn. Daarnaast moet de boer op 1 van deze 3 thema’s aan extra eisen voldoen. Eisen gaan onder meer over blijvend grasland, voorkomen van verm...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

Het keurmerk On the way to PlanetProof staat op (koe)zuivelproducten die het milieu minder zwaar belasten dan vergelijkbare producten. Voorheen stond dit keurmerk bekend als Milieukeur.

Welke eisen stelt het keurmerk?

On the Way to PlanetProof stelt basiseisen aan biodiversiteit, klimaat en aan dierenwelzijn. Daarnaast moet de boer op 1 van deze 3 thema’s aan extra eisen voldoen. Eisen gaan onder meer over blijvend grasland, voorkomen van vermesting, veevoer deels van eigen land, broeikasgasemissie per kg melk, ruimte in de stal en weidegang (minimaal 120 dagen, 6 uur per dag). Voor de verwerking van melk tot gecertificeerde zuivelproducten zijn er ook eisen, zoals een goede ketenintegriteit.

De doelgerichte eisen van dit keurmerk (eisen die een doel omschrijven en niet hoe je daar komt) zijn niet meegenomen binnen de beoordelingssystematiek van Milieu Centraal. 

Hoe is de controle geregeld?

Er is onafhankelijke controle door geaccrediteerde partijen.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Zuivel. Het keurmerk is ook te vinden op groente en fruit, eieren en op bloemen en planten maar kent daar andere certificatieschema's.

Meer informatie

Meer informatie:
www.planetproof.eu (voor bedrijfsleven en stakeholders)
www.planetproof.nl (voor consumenten)

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening januari 2019
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.