On the way to PlanetProof (zuivel)

Topkeurmerk
Topkeurmerk

On the way to PlanetProof (zuivel)

On the way to PlanetProof is een keurmerk voor zuivel, bloemen en planten, groente en fruit, en eieren. In deze beoordeling kijken we alleen naar zuivel. Welke eisen stelt het beeldmerk? On the way to PlanetProof stelt ambitieuze eisen om de milieu-impact van zuivelproductie te beperken. Zo moeten bedrijven hun broeikasgasuitstoot berekenen en registreren, en is er een maximum toegestane hoeveelheid broeikasgasuitstoot per hoeveelheid melk. Mi...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

On the way to PlanetProof is een keurmerk voor zuivel, bloemen en planten, groente en fruit, en eieren. In deze beoordeling kijken we alleen naar zuivel.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

On the way to PlanetProof stelt ambitieuze eisen om de milieu-impact van zuivelproductie te beperken. Zo moeten bedrijven hun broeikasgasuitstoot berekenen en registreren, en is er een maximum toegestane hoeveelheid broeikasgasuitstoot per hoeveelheid melk. Minimaal 5% van het bedrijf wordt ingericht als extensief kruidenrijk grasland. Gebruik van groene stroom is verplicht. Minimaal de helft van het eiwit in het voer moet van eigen land komen. Alle ingekochte soja moet RTRS-gecertificeerd zijn (lees hier meer informatie over RTRS). Er zijn maxima gesteld aan de ammoniakuitstoot en de hoeveelheid stikstof die in de bodem mag komen. Er zijn geen strikte beperkingen aan gewasbeschermingsmiddelen (behalve t.a.v. glyfosaat; dit wordt niet gebruikt), maar het gebruik moet worden geregistreerd.

De eisen ten aanzien van dierenwelzijn gaan verder dan de gangbare praktijk, maar op een aantal aspecten ontbreken eisen. Dieren hebben 8m2 in een vrijloopstal. Melkkoeien krijgen op z'n minst weidegang volgens de normen van Weidemelk. Jongvee gaat in de eerste 2 jaar minstens 100 dagen de wei in. Er is een elektrische koeborstel per 70 koeien. Er zijn eisen aan diergezondheidsmonitoring om een minimale diergezondheid te waarborgen en koeien moeten minimaal 5 jaar en 5 maanden oud zijn als ze worden afgevoerd. Er zijn geen bovenwettelijke eisen over transportafstand of dodingsmethode.

Hoe is de controle geregeld?

Controle op naleving van de eisen wordt uitgevoerd door een onafhankelijke, geaccrediteerde instelling. Er is een sanctiebeleid.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. On the way to PlanetProof had ten tijde van de beoordeling nog geen impactrapportage gepubliceerd. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Op melk en andere zuivel.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van zuivel. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening Januari 2024
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.