On the way to PlanetProof (eieren)

Top keurmerk
Top keurmerk

On the way to PlanetProof (eieren)

Het keurmerk On the Way to PlanetProof staat op producten die het milieu minder zwaar belasten dan vergelijkbare producten. Het is ook op eieren te vinden. Voorheen stond dit keurmerk bekend als Milieukeur. Het Milieukeur logo kun je tot in 2019 nog tegenkomen op verpakkingen, maar wordt volledig vervangen door het PlanetProof logo. Welke eisen stelt het keurmerk? De eisen voor eieren op het gebied van milieu hebben betrekking op het gebruik...

  • Milieu
  • Dierenwelzijn
  • Mens & werk
  • N.v.t.
  • Controle
  • Transparantie

Het keurmerk On the Way to PlanetProof staat op producten die het milieu minder zwaar belasten dan vergelijkbare producten. Het is ook op eieren te vinden. Voorheen stond dit keurmerk bekend als Milieukeur. Het Milieukeur logo kun je tot in 2019 nog tegenkomen op verpakkingen, maar wordt volledig vervangen door het PlanetProof logo.

Welke eisen stelt het keurmerk?

De eisen voor eieren op het gebied van milieu hebben betrekking op het gebruik van duurzame energie en een beperking van de uitscheiding van milieubelastende stoffen zoals ammoniak uit de mest. Er zijn geen strenge eisen ten aanzien van veevoer. Wat betreft dierenwelzijn zijn de eisen aan de ruimte per kip ongeveer gelijk aan die van scharreleieren. De stallen zijn zo ingericht dat de kippen natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Verder stelt Milieukeur dierenwelzijnseisen aan transport en kent het een protocol voor zieke kippen.

On the way to PlanetProof heeft een brede benadering van verduurzaming van producten en diensten. De criteria van On the way to PlanetProof hebben betrekking op de hele levenscyclus van het product of de dienst. Een aantal van de duurzaamheidsthema’s die Milieukeur belangrijk vindt zijn: Arbeidsomstandigheden, Emissie broeikasgassen, Energie en watergebruik, Verpakking en afval , Biodiversiteit, Dierenwelzijn, Gewasbescherming.

Hoe is de controle geregeld?

Er is onafhankelijke controle door geaccrediteerde partijen.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

On the way to PlanetProof is behalve op eieren ook te vinden op groente en fruit, vlees, en diverse non-food producten zoals schoonmaakmiddelen en betonproducten.


Laatste screening januari 2019
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.