On the way to PlanetProof (eieren)

Topkeurmerk
Topkeurmerk

On the way to PlanetProof (eieren)

On the way to PlanetProof is een keurmerk voor eieren, bloemen en planten, groente en fruit, en zuivel. In deze beoordeling kijken we alleen naar eieren. Welke eisen stelt het keurmerk? On the way to PlanetProof stelt eisen om de milieu-impact van eierproductie te beperken. Ze zijn ambitieus ten aanzien van energie en klimaat, door maxima te stellen aan het energieverbruik per 1000 kg eieren, en de energie moet volledig duurzaam opgewekt zijn....

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

On the way to PlanetProof is een keurmerk voor eieren, bloemen en planten, groente en fruit, en zuivel. In deze beoordeling kijken we alleen naar eieren.

Welke eisen stelt het keurmerk?

On the way to PlanetProof stelt eisen om de milieu-impact van eierproductie te beperken. Ze zijn ambitieus ten aanzien van energie en klimaat, door maxima te stellen aan het energieverbruik per 1000 kg eieren, en de energie moet volledig duurzaam opgewekt zijn. De CO2-voetafdruk van het voer moet bekend zijn. Er worden concrete maxima gesteld aan de hoeveelheid ammoniak-, fijnstof-, stikstof- en fosfaatuitstoot die de stal mogen verlaten. Er zijn geen verplichte eisen aan inrichting van de uitloop, en aandacht voor biodiversiteit.

De eisen ten aanzien van dierenwelzijn gaan verder dan de gangbare praktijk. On the way to PlanetProof staat alleen op scharrel- en vrije uitloopeieren. Er zijn maximaal 8 leghennen per vierkante meter (9 bij gangbaar). Er is een geleidelijke overgang tussen licht en donker, ’s ochtends en ’s avonds. Strooisel op de grond is verplicht, waarmee de dieren een stofbad kunnen nemen, en kunnen scharrelen en bodempikken. Gecertificeerde vangploegen vangen de kippen bij gedimd licht. Er is een minimum gesteld aan de ruimte per dier tijdens transport en een maximum aan de duur ervan.

On the way to PlanetProof werkt ook met keuzemaatregelen om verdere verduurzaming te stimuleren; de keurmerkhouders moeten een minimum aantal punten halen met keuzemaatregelen op diverse thema’s. De keuzemaatregelen zijn niet meegewogen in deze beoordeling.

Hoe is de controle geregeld?

On the way to PlanetProof wordt beheerd door SMK (Stichting Milieukeur). Controle op naleving van de eisen wordt uitgevoerd door een onafhankelijke, geaccrediteerde instelling. Er is een sanctiebeleid.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. On the way to PlanetProof had ten tijde van de beoordeling nog geen impactrapportage gepubliceerd. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Op eieren.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van eieren. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.