On the way to PlanetProof (eieren)

Topkeurmerk
Topkeurmerk

On the way to PlanetProof (eieren)

Het keurmerk On the Way to PlanetProof staat op producten die het milieu minder zwaar belasten dan vergelijkbare producten. Het is ook op eieren te vinden. Voorheen stond dit keurmerk bekend als Milieukeur.  Welke eisen stelt het keurmerk? De eisen voor eieren op het gebied van milieu hebben betrekking op het gebruik van duurzame energie en een beperking van de uitscheiding van milieubelastende stoffen zoals ammoniak uit de mest. Er zijn geen ...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

Het keurmerk On the Way to PlanetProof staat op producten die het milieu minder zwaar belasten dan vergelijkbare producten. Het is ook op eieren te vinden. Voorheen stond dit keurmerk bekend als Milieukeur. 

Welke eisen stelt het keurmerk?

De eisen voor eieren op het gebied van milieu hebben betrekking op het gebruik van duurzame energie en een beperking van de uitscheiding van milieubelastende stoffen zoals ammoniak uit de mest. Er zijn geen strenge eisen ten aanzien van veevoer. Wat betreft dierenwelzijn zijn de eisen aan de ruimte per kip ongeveer gelijk aan die van scharreleieren. De stallen zijn zo ingericht dat de kippen natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Verder stelt On the way to PlanetProof dierenwelzijnseisen aan transport en kent het een protocol voor zieke kippen.

On the way to PlanetProof heeft een brede benadering van verduurzaming van producten en diensten. De criteria van On the way to PlanetProof hebben betrekking op de hele levenscyclus van het product of de dienst. Een aantal van de duurzaamheidsthema’s die On the way to PlanetProof belangrijk vindt zijn: Arbeidsomstandigheden, Emissie broeikasgassen, Energie en watergebruik, Verpakking en afval , Biodiversiteit, Dierenwelzijn, Gewasbescherming. Door middel van concrete keuzemaatregelen worden producenten gestimuleerd duurzamer te werken dan de verplichte eisen voorschrijven. 

Hoe is de controle geregeld?

Er is onafhankelijke controle door geaccrediteerde partijen.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

On the way to PlanetProof is behalve op eieren ook te vinden op groente en fruit, bloemen en planten, en zuivel.

Meer informatie

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening maart 2020
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.