On the way to PlanetProof (groente en fruit)

Topkeurmerk
Topkeurmerk

On the way to PlanetProof (groente en fruit)

On the way to PlanetProof is een keurmerk voor groente en fruit, bloemen en planten, zuivel, en eieren. In deze beoordeling kijken we alleen naar groente en fruit. Welke eisen stelt het beeldmerk? On the way to PlanetProof stelt een aantal concrete verplichte eisen t.a.v. monitoren van broeikasgasemissie, een minimaal neutrale organische stofbalans, bemestplan, gewasbescherming met de voorkeur voor minder milieubelastende middelen. Natuureleme...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

On the way to PlanetProof is een keurmerk voor groente en fruit, bloemen en planten, zuivel, en eieren. In deze beoordeling kijken we alleen naar groente en fruit.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

On the way to PlanetProof stelt een aantal concrete verplichte eisen t.a.v. monitoren van broeikasgasemissie, een minimaal neutrale organische stofbalans, bemestplan, gewasbescherming met de voorkeur voor minder milieubelastende middelen. Natuurelementen op het bedrijfsterrein moeten behouden blijven en boeren moeten maatregelen treffen die biodiversiteit ondersteunen, en erosie voorkomen. Boeren moeten een plan opstellen om energiegebruik te optimaliseren en te verminderen. De energie moet uit hernieuwbare bronnen komen. Als er waterschaarste is, gelden extra eisen voor omgang met water. Er is aandacht voor goed hergebruik van water.

Hoe is de controle geregeld?

De controle op het voldoen aan de eisen van On the way to PlanetProof wordt uitgevoerd door onafhankelijke, door de RvA geaccrediteerde instellingen.
Er is een sanctiebeleid.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. On the way to PlanetProof heeft een rapport gepubliceerd met de resultaten in 2019-2020 van de gecertificeerde telers, die iets zeggen over de bijdrage aan verduurzaming van de landbouw. Er staan bijvoorbeeld cijfers in over uitstoot van broeikasgassen; hoeveel boeren aan de norm voldoen en hoeveel nog verder gaan dan het programma van ze eist. Ook zijn er dat soort cijfers over gebruik van bestrijdingsmiddelen, energiegebruik, en welke stappen boeren zetten voor ondersteuning van de biodiversiteit en bodemkwaliteit. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Groente en fruit.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van groente en fruit. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening Januari 2024
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.