On the way to PlanetProof (groente en fruit)

Top keurmerk
Top keurmerk

On the way to PlanetProof (groente en fruit)

Het keurmerk On the way to PlanetProof  staat op plantaardige producten die het milieu minder zwaar belasten dan vergelijkbare producten. Tot 1 september 2019 kun je ook het logo Milieukeur tegenkomen op deze producten. Dat is Nederlandse naam voor On the way to PlanetProof, maar wordt nu uitgefaseerd en vervangen door de internationale naam. Welke eisen stelt het keurmerk? On the way to PlanetProof vereist 'geïntegreerde teelt': die houdt m...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

Het keurmerk On the way to PlanetProof  staat op plantaardige producten die het milieu minder zwaar belasten dan vergelijkbare producten. Tot 1 september 2019 kun je ook het logo Milieukeur tegenkomen op deze producten. Dat is Nederlandse naam voor On the way to PlanetProof, maar wordt nu uitgefaseerd en vervangen door de internationale naam.

Welke eisen stelt het keurmerk?

On the way to PlanetProof vereist 'geïntegreerde teelt': die houdt milieubelasting minimaal door meststoffen en bestrijdingsmiddelen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Er is veel aandacht om landschapsbeheer en natuurbeheer te combineren met productie. On the way to PlanetProof heeft een brede benadering van verduurzaming van producten en diensten. De criteria hebben betrekking op de hele levenscyclus van het product of de dienst. Duurzaamheidsthema’s waar eisen aan gesteld worden zijn onder meer: Energie en klimaat, Water, Gewasbescherming, Biodiversiteit en landschap. Er zijn geen eisen ten aanzien van transport.

Hoe is de controle geregeld?

Er is onafhankelijke controle door geaccrediteerde partijen.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

PlanetProof staat op aardappelen, groente, fruit, zuivelproducten, eieren, bloemen, planten en bewerkte producten.

Meer informatie

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening januari 2019
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.