Weidemelk

Keurmerk
Keurmerk

Weidemelk

Het keurmerk Weidemelk staat op zuivel van koeien die in de wei mogen. Het is eigendom van de stichting Weidegang. Welke eisen stelt het keurmerk? Weidemelk-koeien lopen ten minste 120 dagen per jaar minstens 6 uur per dag in de wei. Koeien in de wei kunnen vrij grazen, rusten, rondlopen en kuddegedrag vertonen, wat goed is voor het welzijn van de koe. Weidemelk stelt geen milieu-eisen en scoort ondanks de eis van weidegang toch relatief laag ...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

Het keurmerk Weidemelk staat op zuivel van koeien die in de wei mogen. Het is eigendom van de stichting Weidegang.

Welke eisen stelt het keurmerk?

Weidemelk-koeien lopen ten minste 120 dagen per jaar minstens 6 uur per dag in de wei. Koeien in de wei kunnen vrij grazen, rusten, rondlopen en kuddegedrag vertonen, wat goed is voor het welzijn van de koe. Weidemelk stelt geen milieu-eisen en scoort ondanks de eis van weidegang toch relatief laag op dierenwelzijn. Dat komt omdat er geen eisen zijn aan andere dierenwelzijnsaspecten zoals stalcondities, binnenruimte per dier of afleidingsmateriaal.

Hoe is de controle geregeld?

Jaarlijks vindt er bij 100% van de melkafnemers een onafhankelijke controle op het administratieve systeem, en vindt er bij 40%  van de melkveehouders veldcontroles plaats.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Op zuivelproducten als melk, karnemelk, yoghurt en kaas.

Meer informatie

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening januari 2019
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.