Weidemelk

Keurmerk
Keurmerk

Weidemelk

Het keurmerk Weidemelk wordt beheerd door Stichting Weidegang en staat op zuivel van koeien die in de wei mogen. Welke eisen stelt het beeldmerk? Het keurmerk stelt geen milieueisen. De enige eis op dierenwelzijn is dat koeien van het voorjaar tot in het najaar ten minste 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag in de wei lopen. Een alternatief is dat melkveehouders ervoor kiezen om hun dieren in totaal 720 uur per jaar, op minimaal 120 dage...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

Het keurmerk Weidemelk wordt beheerd door Stichting Weidegang en staat op zuivel van koeien die in de wei mogen.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Het keurmerk stelt geen milieueisen.

De enige eis op dierenwelzijn is dat koeien van het voorjaar tot in het najaar ten minste 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag in de wei lopen. Een alternatief is dat melkveehouders ervoor kiezen om hun dieren in totaal 720 uur per jaar, op minimaal 120 dagen te weiden. De melkgevende koeien moeten grazen op een weide met voldoende grasaanbod, zodat ze voortduren hun natuurlijke graasgedrag kunnen uitoefenen. Omdat Stichting Weidegang geen eisen stelt aan andere dierenwelzijnsaspecten zoals stalcondities, binnenruimte per dier of afleidingsmateriaal, scoort het keurmerk toch relatief laag op dierenwelzijn.

Hoe is de controle geregeld?

Een onafhankelijke, geaccrediteerde organisatie controleert of de koeien voldoende buiten zijn geweest. Er is een sanctiebeleid. Alle schakels in de keten moeten gecertificeerd zijn, om te verzekeren dat de melk in de gescheiden keten wordt verwerkt tot een gecertificeerd product dat het logo mag dragen.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. Stichting Weidegang heeft een start gemaakt met impactrapportage. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde verwachten we beter inzicht in de effecten van het beeldmerk. Dan zullen we dit aspect wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Op zuivelproducten als (karne)melk, yoghurt, vla en kaas. In het buitenland kun je het logo ook tegenkomen, met ‘weidemelk’ geschreven in een andere taal.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van zuivel. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.