On the way to PlanetProof (bloemen en planten)

Keurmerk
Keurmerk

On the way to PlanetProof (bloemen en planten)

On the way to PlanetProof is een keurmerk voor groente en fruit, bloemen en planten, zuivel, en eieren. In deze beoordeling kijken we alleen naar planten. Welke eisen stelt het keurmerk? On the way to PlanetProof stelt een aantal concrete verplichte eisen t.a.v. monitoren van broeikasgasemissie, neutrale organische stofbalans, bemestplan, gewasbescherming met de voorkeur voor minder milieubelastende middelen, en goed hergebruik van water. De a...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie
  • Niet gecheckt

On the way to PlanetProof is een keurmerk voor groente en fruit, bloemen en planten, zuivel, en eieren. In deze beoordeling kijken we alleen naar planten.

Welke eisen stelt het keurmerk?

On the way to PlanetProof stelt een aantal concrete verplichte eisen t.a.v. monitoren van broeikasgasemissie, neutrale organische stofbalans, bemestplan, gewasbescherming met de voorkeur voor minder milieubelastende middelen, en goed hergebruik van water. De ambitieuze eisen liggen voornamelijk in de eisen met betrekking tot bestrijdingsmiddelen, en in de niet-verplichte keuzemaatregelen, zoals een substantiële verlaging broeikasgasemissies, positieve organische stofbalans, gewasrotatie, en aandeel hernieuwbare energie in totale energieverbruik.  

Hoe is de controle geregeld?

De controle op het voldoen aan de eisen van On the way to PlanetProof wordt uitgevoerd door onafhankelijke, door de RvA geaccrediteerde instellingen.

Waar kun je het keurmerk vinden?

Groente en fruit, ook op zuivelproducten, eieren, en op bloemen en planten.

Meer informatie

Lees meer over de milieu-impact van planten. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening Januari 2024
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.