Beter Leven keurmerk 1 ster (vlees)

Keurmerk
Keurmerk

Beter Leven keurmerk 1 ster (vlees)

Het Beter Leven keurmerk is opgezet door de Dierenbescherming. Het keurmerk geeft met 1, 2 of 3 sterren aan hoe diervriendelijk dieren zijn gehouden voor de productie vlees, eieren en zuivel. Meer sterren betekent dat meer aanpassingen zijn gedaan om het welzijn van de dieren te verbeteren. Het is een ketenkeurmerk, dus behalve de veehouderijen, moeten alle andere schakels in de keten zoals slachterijen, pakstations, verwerkers, verpakkers etc...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

Het Beter Leven keurmerk is opgezet door de Dierenbescherming. Het keurmerk geeft met 1, 2 of 3 sterren aan hoe diervriendelijk dieren zijn gehouden voor de productie vlees, eieren en zuivel.

Meer sterren betekent dat meer aanpassingen zijn gedaan om het welzijn van de dieren te verbeteren. Het is een ketenkeurmerk, dus behalve de veehouderijen, moeten alle andere schakels in de keten zoals slachterijen, pakstations, verwerkers, verpakkers etc. zich ook houden aan de eisen. Alle partijen in de keten worden gecontroleerd en moeten gecertificeerd zijn.

Welke eisen stelt het keurmerk?

Het Beter Leven-keurmerk stelt bij vleesproductie geen milieueisen.

Het Beter Leven Keurmerk voor vlees zegt iets over het welzijn van runderen, kalfjes, kippen, konijnen, kalkoenen en varkens. Wat een ster precies betekent, hangt af van de diersoort, maar algemeen geldt:

  1. ster staat op vleesproducten met een kleine verbetering van dierenwelzijn ten opzichte van gangbare vleesproducten.
  2. sterren staan op producten die wat verder gaan op het gebied van dierenwelzijn, maar nog niet zo ver gaan als biologische producten.
  3. sterren staan op biologische producten of producten met een vergelijkbaar dierenwelzijn.

De grootste verschillen tussen de drie niveaus zitten in de ruimte die de dieren krijgen, en of de dieren naar buiten kunnen.

Voor vleesvarkens betekent dit 1m2 leefruimte bij 1 ster, 1.1 m2 bij 2 sterren en 1.3 m2 bij 3 sterren, ten opzichte van 0.8 m2 in gangbare varkenshouderij. Vanaf 2 sterren hebben varkens uitloop naar buiten. Ook zijn de stalcondities (middelen voor soorteigen gedrag, bijvoorbeeld stro op de vloer en afleidingsmateriaal) beter naarmate het aantal sterren hoger is. De transportduur is het kortst bij 3 sterren. Dieren mogen niet zonder bedwelming geslacht worden.

Hoe is de controle geregeld?

De controle op het voldoen aan de eisen van het Beter Leven-keurmerk wordt uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde instellingen. Er is een sanctiebeleid, met intrekking van het certificaat als niet aan de eisen van het keurmerk wordt voldaan.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun keurmerk is. In enkele nieuwsberichten wordt geschreven over de impact van het Beter Leven-keurmerk, maar er is geen impactrapportage gepubliceerd. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde verwachten we beter inzicht in de effecten van het beeldmerk. Dan zullen we dit aspect wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Op rundvlees, kalfsvlees, varkensvlees, konijn en kip en kalkoen, bij supermarkten en slagers. Ook kom je het keurmerk tegen bij slagers die vlees verkopen met het Beter Leven keurmerk.

Het Beter Leven-keurmerk staat ook op zuivel (1 ster, 3 sterren) en eieren (1 ster, 2 sterren, 3 sterren).

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van vlees eten. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.