Beter Leven keurmerk 1 ster (eieren)

Keurmerk
Keurmerk

Beter Leven keurmerk 1 ster (eieren)

Het Beter Leven keurmerk is een keurmerk van de Dierenbescherming. Het zegt iets over dierenwelzijn. Er zijn drie niveaus: 1, 2 of 3 sterren. Welke eisen stelt het keurmerk? Het Beter Leven Keurmerk voor eieren zegt iets over het welzijn van de kippen. 1 ster staat voor een kleine verbetering in dierenwelzijn ten opzichte van gangbare eieren (scharreleieren). Zo hebben de leghennen een overdekte uitloop, is er een normaal dag- en nachtritme ...

  • Milieu
  • Dierenwelzijn
  • Mens & werk
  • N.v.t.
  • Controle
  • Transparantie

Het Beter Leven keurmerk is een keurmerk van de Dierenbescherming. Het zegt iets over dierenwelzijn. Er zijn drie niveaus: 1, 2 of 3 sterren.

Welke eisen stelt het keurmerk?

Het Beter Leven Keurmerk voor eieren zegt iets over het welzijn van de kippen. 1 ster staat voor een kleine verbetering in dierenwelzijn ten opzichte van gangbare eieren (scharreleieren). Zo hebben de leghennen een overdekte uitloop, is er een normaal dag- en nachtritme en komt er natuurlijk daglicht in de stallen. De kippen kunnen hun natuurlijk gedrag vertonen: ze kunnen een stofbad nemen, scharrelen, er wordt graan en maagkiezels gestrooid, er zijn strobalen, en er ligt strooisel op de bodem waardoor ze kunnen bodempikken. Er zijn geen milieu eisen.

Hoe is de controle geregeld?

Er is onafhankelijke controle door geaccrediteerde partijen.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Het Beter Leven keurmerk is behalve op eieren ook te vinden op vlees en zuivel.


Laatste screening januari 2019
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.