Beter Leven keurmerk 1 ster (zuivel)

Topkeurmerk
Topkeurmerk

Beter Leven keurmerk 1 ster (zuivel)

Het Beter Leven keurmerk is een keurmerk van de Dierenbescherming. Er zijn drie niveaus: 1, 2 of 3 sterren. Het keurmerk zegt iets over dierenwelzijn van productievee, in geval van zuivel over het dierenwelzijn van runderen. Het keurmerk is ook te vinden op vlees en eieren. Op vlees en eieren kent het keurmerk 3 niveaus (1, 2 en 3 sterren). Op zuivel kent het keurmerk alleen 1 ster en 3 sterren, waarbij 3 sterren alleen voorkomt op biologische...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

Het Beter Leven keurmerk is een keurmerk van de Dierenbescherming. Er zijn drie niveaus: 1, 2 of 3 sterren. Het keurmerk zegt iets over dierenwelzijn van productievee, in geval van zuivel over het dierenwelzijn van runderen. Het keurmerk is ook te vinden op vlees en eieren. Op vlees en eieren kent het keurmerk 3 niveaus (1, 2 en 3 sterren).

Op zuivel kent het keurmerk alleen 1 ster en 3 sterren, waarbij 3 sterren alleen voorkomt op biologische zuivel. Hoewel het keurmerk al in de winkel te vinden is, zijn de eisen van het Beter leven 1 ster keurmerk op zuivel nog in concept. De gecertificeerde zuivel voldoet wel aan de concepteisen.

Welke eisen stelt het keurmerk?

Het Beter Leven keurmerk 1 ster op zuivel stelt eisen aan dierenwelzijn en aan milieu. Koeien lopen een gedeelte van het jaar in de wei (min 120 dagen / 6 uur per dag). Alle koeien hebben een eigen ligbox met meer ruimte en een zacht ligbed. En er zijn voldoende eet-en drinkplaatsen met schoon drinkwater. 

Het keurmerk stelt ook milieueisen aan de biodiversiteit in de weides: meer ruimte voor bloemen, insecten en boerenlandvogels. Ook moeten veehouders overstappen op groene energie, hun mestoverschotten afbouwen en vervuilende bestrijdingsmiddelen beperken. Daarnaast zijn er eisen aan de herkomst van veevoer.

Hoe is de controle geregeld?

Controle gebeurt onafhankelijk door geaccrediteerde partijen en er is een sanctiebeleid.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Op biologische zuivel (-producten).

Meer informatie

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening mei 2019
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.