Beter Leven keurmerk 2 sterren (eieren)

Topkeurmerk
Topkeurmerk

Beter Leven keurmerk 2 sterren (eieren)

Het Beter Leven keurmerk is opgezet door de Dierenbescherming. Het keurmerk geeft met 1, 2 of 3 sterren aan hoe diervriendelijk dieren zijn gehouden voor de productie vlees, eieren en zuivel. Meer sterren betekent dat meer aanpassingen zijn gedaan om het welzijn van de dieren te verbeteren. Bekijk de beoordeling van Beter Leven 1 ster en Beter Leven 3 sterren. Het is een ketenkeurmerk, dus behalve de (pluim)veehouderijen, moeten alle andere sc...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

Het Beter Leven keurmerk is opgezet door de Dierenbescherming. Het keurmerk geeft met 1, 2 of 3 sterren aan hoe diervriendelijk dieren zijn gehouden voor de productie vlees, eieren en zuivel. Meer sterren betekent dat meer aanpassingen zijn gedaan om het welzijn van de dieren te verbeteren. Bekijk de beoordeling van Beter Leven 1 ster en Beter Leven 3 sterren.

Het is een ketenkeurmerk, dus behalve de (pluim)veehouderijen, moeten alle andere schakels in de keten zoals slachterijen, pakstations, verwerkers, verpakkers etc. zich ook houden aan de eisen. Alle partijen in de keten worden gecontroleerd en moeten gecertificeerd zijn.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Het Beter Leven-keurmerk stelt bij eierproductie geen milieueisen; het zegt iets over het welzijn van de kippen. 2 sterren staat voor meer verbetering in dierenwelzijn ten opzichte van BLK 1 sterren en gangbare eieren (scharreleieren). Zo hebben de leghennen een overdekte uitloop, die begroeid moet zijn en voldoende beschutting biedt. Er leven evenveel kippen per oppervlakte stal als bij Beter Leven 1 ster (9 per vierkante meter). De kippen kunnen hun natuurlijke gedrag vertonen: ze kunnen een stofbad nemen, scharrelen, er wordt graan en maagkiezels gestrooid, er zijn strobalen, en er ligt strooisel op de bodem waardoor ze kunnen bodempikken.

Door de combinatie van onder andere dit verrijkingsmateriaal en de keuze voor rustige rassen wordt verenpikken en kannibalisme voorkomen. Transport mag niet langer dan 4 uur duren. In de slachterij wordt onnodige opwinding en stress voorkomen. Kippen worden binnen 4 uur na uitladen geslacht en eerst bedwelmd.

Hoe is de controle geregeld?

De controle op het voldoen aan de eisen van het Beter Leven-keurmerk wordt uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde instellingen. Er is een sanctiebeleid, met intrekking van het certificaat als niet aan de eisen van het keurmerk wordt voldaan.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun keurmerk is. In enkele nieuwsberichten wordt geschreven over de impact van het Beter Leven-keurmerk, maar er is geen impactrapportage gepubliceerd. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde verwachten we beter inzicht in de effecten van het beeldmerk. Dan zullen we dit aspect wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Eieren. Het Beter Leven-keurmerk staat ook op zuivel (1 ster, 3 sterren), en vlees (1 ster, 2 sterren, 3 sterren).

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van eieren. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.