Climate Neutral Certified

Keurmerk
Keurmerk

Climate Neutral Certified

Climate Neutral Certified is een keurmerk van de Climate Neutral Group, die producenten helpt bij het verlagen van hun klimaatimpact, in lijn met het Parijs-akkoord. Dat betekent in 2050 netto nul broeikasgasuitstoot, om klimaatopwarming te beperken tot minder dan 2°C in 2050, en liever tot minder dan 1.5° Er is een Climate Neutral Certified-keurmerk voor organisaties en voor producten en diensten. Hier gaan we in op de certificering van produ...

  • Milieu
  • Zie informatie
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie
  • Niet gecheckt

Climate Neutral Certified is een keurmerk van de Climate Neutral Group, die producenten helpt bij het verlagen van hun klimaatimpact, in lijn met het Parijs-akkoord. Dat betekent in 2050 netto nul broeikasgasuitstoot, om klimaatopwarming te beperken tot minder dan 2°C in 2050, en liever tot minder dan 1.5°

Er is een Climate Neutral Certified-keurmerk voor organisaties en voor producten en diensten. Hier gaan we in op de certificering van producten. Voor productcertificering geldt de doelstelling van 25% daling van broeikasgasuitstoot in 2030, ten opzichte van de basismeting in 2020. Voor na 2030 is nog geen reductiedoelstelling vastgesteld.

Welke eisen stelt het keurmerk?

Een deelnemende producent moet alle broeikasgasemissies van de productieketen in kaart brengen, van productie tot aan consumptie. Het gaat om uitstoot op de productiefaciliteit zelf, zoals door gebruik van gas, en indirecte uitstoot bij het opwekken van aangekochte elektriciteit. Maar ook emissies van grondstoffen, aangekochte onderdelen en verpakkingsmateriaal, en transport naar en vanaf de productielocatie die direct kunnen worden toegeschreven aan het gecertificeerde product.

Op basis van de berekende totale hoeveelheid broeikasgasuitstoot wordt een reductiedoelstelling per jaar bepaald, om 25% daling in 2030 te bereiken, ten opzichte van 2020. Voor na 2030 is nog geen reductiedoelstelling vastgesteld. Per jaar moet de uitstoot stapsgewijs verminderen. De broeikasgasuitstoot die overblijft na verlaging van de uitstoot moet worden gecompenseerd tot netto nul uitstoot. Compensatie gebeurt door investering in duurzame klimaatprojecten (alle VCS- of Gold Standard-gecertificeerd). Dus, ook al is de claim klimaatneutraal, er komen vaak nog broeikasgassen vrij bij de productie van gecertificeerde producten. 

Climate Neutral Certified is ambitieus op het gebied van klimaatimpact, want de meeste andere beeldmerken hebben ten hoogste beginnende aandacht voor klimaatimpact. Het Climate Neutral Certified-keurmerk stelt echter geen eisen aan andere relevante milieuaspecten. Mogelijk presteren gecertificeerde producenten ook beter op andere aspecten zoals energiegebruik, als gevolg van maatregelen die ze nemen om de broeikasgasuitstoot te verlagen. Omdat de maatregelen om de CO2-voetafdruk te verkleinen en de mate van CO2-compensatie zullen verschillen per bedrijfstype en productgroep, kunnen we geen score toekennen aan het ambitieniveau van dit keurmerk.

Hoe is de controle geregeld?

Naleving van de eisen wordt gecontroleerd door onafhankelijke, geaccrediteerde organisaties

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. Climate Neutral Group heeft al een impactrapportage gepubliceerd, waarin ze niet alleen het aantal gecertificeerde organisaties melden, maar ook wat is bereikt met de CO2-compensatieprojecten. Het rapport gaat ook in op de impact van de compensatieprojecten, zoals het aantal families die een biogasinstallaties gebruiken en hoeveel duurzame energie hiermee is opgewekt. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Het Climate Neutral Certified-keurmerk komt voor op voedingsmiddelen zoals koffie, thee en groente en fruit, en op andere producten zoals bloemen, schoenen, elektronica, plastic tassen, cadeaupapier, kattenbakkorrels, deuren & kozijnen.

Meer informatie

CO2-compensatie is geen oplossing voor het klimaatprobleem. CO2-uitstoot vermijden of verminderen wel. Voor uitstoot die je echt niet kunt vermijden, bestaat CO2-compensatie. Lees meer op de website van Milieu Centraal over wat CO2-compensatie wel en niet betekent. Lees meer over de milieubelasting van bloemen. Lees  uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening November 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.