Climate Neutral Certified (groente en fruit)

Topkeurmerk Klimaat
Topkeurmerk Klimaat

Climate Neutral Certified (groente en fruit)

Climate Neutral Certified is een keurmerk van de Climate Neutral Group, die organisaties helpt bij het verlagen van hun klimaatimpact, in lijn met het Parijs-akkoord. Dat betekent in 2050 netto nul broeikasgasuitstoot, om klimaatopwarming te beperken tot minder dan 2°C in 2050, en liever tot minder dan 1.5°C. Er is een Climate Neutral Certified-keurmerk voor organisaties, producten en voor diensten. Hier gaan we in op de certificering van frui...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

Climate Neutral Certified is een keurmerk van de Climate Neutral Group, die organisaties helpt bij het verlagen van hun klimaatimpact, in lijn met het Parijs-akkoord. Dat betekent in 2050 netto nul broeikasgasuitstoot, om klimaatopwarming te beperken tot minder dan 2°C in 2050, en liever tot minder dan 1.5°C. Er is een Climate Neutral Certified-keurmerk voor organisaties, producten en voor diensten. Hier gaan we in op de certificering van fruit, onder andere bananen. Het keurmerk is ook te vinden op en koffie en andere producten.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Een deelnemende producent moet alle broeikasgasemissies van productie in kaart brengen, van productie tot aan consumptie. Het gaat om uitstoot op de productiefaciliteit zelf, zoals door gebruik van gas, en indirecte uitstoot bij het opwekken van aangekochte elektriciteit. Maar ook emissies van grondstoffen, aangekochte onderdelen en verpakkingsmateriaal, en transport naar en vanaf de productielocatie die direct kunnen worden toegeschreven aan het gecertificeerde product.

Voor productcertificering geldt de doelstelling van 25% daling van broeikasgasuitstoot in 2030. Op basis van de berekende totale hoeveelheid broeikasgasuitstoot wordt een reductiedoelstelling per jaar bepaald, om de 25% daling in 2030 te bereiken ten opzichte van een basismeting bij aanmelding voor de certificering. Per jaar moet de uitstoot stapsgewijs verminderen. De resterende broeikasgasuitstoot moet worden gecompenseerd tot netto nul uitstoot. Compensatie gebeurt door investering in duurzame klimaatprojecten (alle VCS- of Gold Standard-gecertificeerd). Dus, ook al is de claim klimaatneutraal, er komen vaak nog broeikasgassen vrij bij de productie van gecertificeerde producten.

Climate Neutral Certified is ambitieus op het gebied van klimaatimpact, want de andere beeldmerken in de productgroep groente en fruit hebben ten hoogste beginnende aandacht voor klimaatimpact. De stapsgewijze, planmatige aanpak maakt de uitstootreductie zowel haalbaar als ambitieus. Maar omdat het Climate Neutral Certified-keurmerk geen eisen stelt aan andere milieuaspecten (bijvoorbeeld biodiversiteit en mestgebruik), is de score op milieu minder hoog dan je zou verwachten op grond van de ambitie op klimaat. Mogelijk presteren gecertificeerde producenten ook beter op andere aspecten zoals energie- en mestgebruik, als gevolg van maatregelen die ze nemen om de broeikasgasuitstoot te verlagen. Maar omdat dit geen directe eisen zijn waaraan elke deelnemer aan het programma moet voldoen, wegen ze niet mee in de bepaling van de score.

Hoe is de controle geregeld?

Naleving van de eisen wordt gecontroleerd door onafhankelijke, geaccrediteerde organisaties en er is een sanctiebeleid.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. Climate Neutral Group heeft al een impactrapportage gepubliceerd, waarin ze niet alleen het aantal gecertificeerde organisaties melden, maar ook wat is bereikt met de CO2-compensatieprojecten. Het rapport gaat ook in op de impact van de compensatieprojecten, zoals het aantal families die een biogasinstallaties gebruiken en hoeveel duurzame energie hiermee is opgewekt. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Het Climate Neutral Certified-keurmerk komt voor op voedingsmiddelen zoals koffie, thee, groente en fruit, en op andere producten zoals bloemen, schoenen, elektronica, plastic tassen, cadeaupapier, kattenbakkorrels, deuren & kozijnen.

Meer informatie

CO2-compensatie is geen oplossing voor het klimaatprobleem. CO2-uitstoot vermijden of verminderen wel. Voor uitstoot die je echt niet kunt vermijden, bestaat CO2-compensatie. Lees meer op de website van Milieu Centraal over wat CO2-compensatie wel en niet betekent. Lees meer over de milieubelasting van groente en fruit. Lees  uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.