Gold Standard (CO2-compensatie)

Keurmerk
Keurmerk

Gold Standard (CO2-compensatie)

CO2-compensatie is het compenseren van je eigen CO2-uitstoot door te investeren in projecten waarin CO2 wordt vastgelegd of vermeden (bijvoorbeeld door bosaanplant of energiebesparing). Met keurmerken wordt aangegeven aan welke eisen een project moet voldoen, hoe berekeningen van de compensatie worden uitgevoerd en hoe de controle plaatsvindt. Gold Standard is een keurmerk voor CO2-credits, ontwikkeld door het WNF. Welke eisen stelt het beeldm...

 • Milieu
 • Zie informatie
 • Dier
 • Speelt niet
 • Mens
 • Zie informatie
 • Controle
 • Transparantie
 • Niet gecheckt

CO2-compensatie is het compenseren van je eigen CO2-uitstoot door te investeren in projecten waarin CO2 wordt vastgelegd of vermeden (bijvoorbeeld door bosaanplant of energiebesparing). Met keurmerken wordt aangegeven aan welke eisen een project moet voldoen, hoe berekeningen van de compensatie worden uitgevoerd en hoe de controle plaatsvindt.

Gold Standard is een keurmerk voor CO2-credits, ontwikkeld door het WNF.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

De keurmerken voor klimaatcompensatie hebben ‘zie informatie’ op milieu en mens, omdat klimaatcompensatie geen oplossing is voor het klimaatprobleem. Bovendien is nooit vooraf zeker of de compensatieprojecten genoeg CO2 voorkomen of wegvangen. Vandaar dat -ook verregaande – systemen geen (hoge) scores krijgen.

Het Gold Standard programma omvat richtlijnen voor projecten die CO2-uitstoot compenseren en credits (=compensatie-eenheden) verhandelen. De richtlijnen hebben betrekking op de kwaliteit van het project, op de monitoring en op de controle. De Gold Standard voldoet aan de uitgangspunten van het CDM (over toegevoegde waarde, leakage, geen dubbeltellingen, langdurige vastlegging en randvoorwaarden). Daarnaast moet een project dat door Gold Standard gecertificeerd is ook:

 • bijdragen aan minimaal drie Duurzame Ontwikkelings-doelen (SDG) (waaronder in ieder geval SDG 13 Klimaatactie)
 • alle stakeholders (waaronder lokale gemeenschappen) actief betrekken in de projectcyclus
 • de monitoring en verificatie uitvoeren volgens Gold Standard richtlijnen en methodes.

Verder moet het project rapporteren hoe aan de vastgelegde uitgangspunten voor mens & werk wordt voldaan; de controle hiervan is niet expliciet omschreven.

Hoe is de controle geregeld?

Gold Standard is ‘ISEAL Code Compliant’. Dit betekent dat Gold Standard voldoet aan de gedragscode van de ISEAL Alliance, een wereldwijde organisatie die werkt om de ambitie, geloofwaardigheid en impact van duurzaamheidsstandaarden te vergroten. Controle van de klimaatimpactberekeningen gebeurt door onafhankelijke, geaccrediteerde partijen.

Waar kun je het beeldmerk vinden?

Bij aanbieders van CO2-compensatie en op CO2-compensatieprojecten.

Meer informatie

CO2-compensatie is geen oplossing voor het klimaatprobleem. CO2-uitstoot vermijden of verminderen wel. Voor uitstoot die je echt niet kunt vermijden, bestaat CO2-compensatie. Lees meer over wat CO2-compensatie wel en niet betekent. 

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening Oktober 2023
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.