VCS Klimaatcompensatie

Keurmerk
Keurmerk

VCS Klimaatcompensatie

CO2-compensatie is het compenseren van je eigen CO2-uitstoot door te investeren in projecten waarin CO2 wordt vastgelegd of vermeden (bijvoorbeeld door bosaanplant of energiebesparing). Met keurmerken wordt aangegeven aan welke eisen een project moet voldoen, hoe berekeningen van de compensatie worden uitgevoerd en hoe de controle plaatsvindt. De VCS is – net als het CDM – een keurmerk dat probeert op een gestandaardiseerde manier de betrouwba...

  • Milieu
  • Zie informatie
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Zie informatie
  • Controle
  • Transparantie
  • Niet gecheckt

CO2-compensatie is het compenseren van je eigen CO2-uitstoot door te investeren in projecten waarin CO2 wordt vastgelegd of vermeden (bijvoorbeeld door bosaanplant of energiebesparing). Met keurmerken wordt aangegeven aan welke eisen een project moet voldoen, hoe berekeningen van de compensatie worden uitgevoerd en hoe de controle plaatsvindt.

De VCS is – net als het CDM – een keurmerk dat probeert op een gestandaardiseerde manier de betrouwbaarheid van een compensatieproject te beoordelen. Het keurmerk is te vinden op uiteenlopende soorten projecten.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

De keurmerken voor klimaatcompensatie hebben ‘zie informatie’ op milieu en mens, omdat klimaatcompensatie geen oplossing is voor het klimaatprobleem. Bovendien is nooit vooraf zeker of de compensatieprojecten genoeg CO2 voorkomen of wegvangen. Vandaar dat -ook verregaande – systemen geen (hoge) scores krijgen. VCS voldoet aan de uitgangspunten van het CDM (over toegevoegde waarde, leakage, geen dubbeltellingen, langdurige vastlegging en randvoorwaarden). Er zijn geen aanvullende eisen.

Hoe is de controle geregeld?

De controle gebeurt door onafhankelijke partijen die zijn geaccrediteerd voor het checken van CO2-uitstootberekeningen.

Waar vind je het beeldmerk?

Bij aanbieders van CO2-compensatie en op CO2-compensatieprojecten.

Meer informatie

CO2-compensatie is geen oplossing voor het klimaatprobleem. CO2-uitstoot vermijden of verminderen wel. Voor uitstoot die je echt niet kunt vermijden, bestaat CO2-compensatie. Lees meer over wat CO2-compensatie wel en niet betekent. 

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening Oktober 2023
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.