Beter voor Varken, Natuur en Boer

Bedrijfslogo
Bedrijfslogo

Beter voor Varken, Natuur en Boer

Het Beter voor Varken, Natuur en Boer-beeldmerk heeft betrekking op niet-biologisch varkensvlees van Albert Heijn. Er zijn diverse bedrijfslogo’s binnen het ‘Beter voor…’-programma (ook voor zuivel, groente en fruit en kip). Welke eisen stelt het beeldmerk? Het Beter voor Varken, Natuur en Boer-programma stelt eisen aan de gebruikte elektriciteit: deze moet 100% duurzaam opgewekt zijn. Deelnemende bedrijven moeten hun CO2-voetafdruk inzichteli...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

Het Beter voor Varken, Natuur en Boer-beeldmerk heeft betrekking op niet-biologisch varkensvlees van Albert Heijn. Er zijn diverse bedrijfslogo’s binnen het ‘Beter voor…’-programma (ook voor zuivel, groente en fruit en kip).

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Het Beter voor Varken, Natuur en Boer-programma stelt eisen aan de gebruikte elektriciteit: deze moet 100% duurzaam opgewekt zijn. Deelnemende bedrijven moeten hun CO2-voetafdruk inzichtelijk maken; er zijn geen verplichte eisen voor het verlagen van de klimaatimpact, maar het programma wil tussen 2020 en 2025 18,5% verlaging bewerkstelligen. Er is aandacht voor biodiversiteit in de vorm van plaatsing van nestkasten, insectenhotels en/of bloemenstroken. Voor veevoer gebruikte soja en palmolie moeten een certificaat van duurzame productie hebben (RTRS Credits voor soja en RSPO Credits voor palmolie), maar er zijn geen eisen aan waar het voer vandaan komt. Gebruik van reststromen uit de levensmiddelenindustrie moet worden bevorderd, maar dit is nog niet verplicht.

De dierenwelzijnseisen gaan iets verder dan de wet vraagt. Varkensvlees met het Beter voor Varken, Natuur en Boer-logo voldoet ook aan de eisen van het Beter Leven 1 ster-keurmerk. Dit betekent dat vleesvarkens 1m2 leefruimte hebben, ten opzichte van 0.8 m2 in de gangbare varkenshouderij. Het Beter voor Varkensvlees, Natuur en Boer-programma eist verder nog dat er schuurborstels aanwezig zijn. Staartlengte wordt gemonitord met als doel toe te werken naar langere staarten en intacte staarten (niet couperen) in 2030. Bij het lossen van varkens is continue camera-opname en analyse van afwijkende situaties.

Hoe is de controle geregeld?

Controle op naleving van de eisen van het Beter voor Varken, Natuur en Boer-programma wordt uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde instellingen. Er is een sanctiebeleid.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun keurmerk is. Omdat Beter voor Varken, Natuur & Boer een nieuw beeldmerk is, is er nog geen impactrapportage gepubliceerd. Bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Op niet-biologisch varkensvlees van Albert Heijn.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van vlees eten. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.