Beter voor Natuur en Boer

Topbedrijfslogo
Topbedrijfslogo

Beter voor Natuur en Boer

Het Beter voor Natuur & Boer-beeldmerk heeft betrekking op verse groente en fruit van Albert Heijn. Het beeldmerk heeft als basis GGN Certified Farming, maar Beter voor Natuur & Boer-producenten zetten nog extra stappen voor meer duurzaamheid. Er zijn diverse bedrijfslogo’s binnen het ‘Beter voor…’-programma (ook voor zuivel, varken en kip). Welke eisen stelt het beeldmerk? GGN Certified Farming heeft aandacht voor de bodem, en jaarlij...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

Het Beter voor Natuur & Boer-beeldmerk heeft betrekking op verse groente en fruit van Albert Heijn. Het beeldmerk heeft als basis GGN Certified Farming, maar Beter voor Natuur & Boer-producenten zetten nog extra stappen voor meer duurzaamheid. Er zijn diverse bedrijfslogo’s binnen het ‘Beter voor…’-programma (ook voor zuivel, varken en kip).

Welke eisen stelt het beeldmerk?

GGN Certified Farming heeft aandacht voor de bodem, en jaarlijks worden gewassen geroteerd. Beter voor Natuur & Boer stelt ook aanvullende eisen aan bodemkwaliteit bij akkerbouw en fruitteelt. Beter voor Natuur & Boer stelt ook voor akkerbouw en fruitteelt een maximum aan de hoeveelheid drijfmest die gebruikt mag worden. GGN Certified Farming eist dat energiegebruik wordt gemonitord, en Beter voor Natuur & Boer eist bovendien dat de producent 100% groene elektriciteit moet gebruiken.

GGN Certified Farming gaat uit van veel preventieve maatregelen ter gewasbescherming, maar er zijn geen verdere eisen voor middelen met een lagere milieu-impact. Beter voor Natuur & Boer eist dat er een plan moet zijn om het gebruik van milieubelastende middelen te reduceren. Ook zijn bepaalde stoffen verboden of mag er een beperkte hoeveelheid van gebruikt worden. Voor akkerbouw en fruitteelt moet minimaal één keer per teelt een mechanische onkruidbestrijdingsmethode gebruikt worden.

Er zijn ook vanuit Beter voor Natuur & Boer eisen over efficiënt watergebruik. Er zijn geen verplichte eisen voor het beperken van klimaatimpact, maar wel niet-verplichte keuzemaatregelen, zoals enkel elektrische voertuigen gebruiken in combinatie met het zelf genereren van hernieuwbare energie, en het gebruik van groene elektriciteit beperkt klimaatimpact wel indirect.

Hoe is de controle geregeld?

De controle op het voldoen aan de GGN Certified Farming-eisen wordt uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde instellingen. Deze instellingen controleren daarnaast ook zelfbeoordelingen van producenten op de Beter voor Natuur & Boer-eisen. Er is een sanctiebeleid.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun keurmerk is. Omdat Beter voor Natuur & Boer een nieuw beeldmerk is, is er nog geen impactrapportage gepubliceerd. Bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Op verse groente, fruit en aardappelen.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van groente en fruit. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.