Beter voor Koe, Natuur en Boer (zuivel)

Topbedrijfslogo
Topbedrijfslogo

Beter voor Koe, Natuur en Boer (zuivel)

Het Beter voor Koe, Natuur en Boer-beeldmerk staat op huismerkzuivel van Albert Heijn. Het is ontwikkeld samen met zuivelverwerker Royal A-ware en melkveehouders om steeds duurzamere zuivel te produceren, met aandacht voor de dieren, het milieu en de melkveehouders. Het programma stelt eisen aan het productieproces, transport en de verwerking van melk tot een verkoopbaar zuivelproduct. Beter voor-melk wordt apart van andere melkstromen opgehaa...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

Het Beter voor Koe, Natuur en Boer-beeldmerk staat op huismerkzuivel van Albert Heijn. Het is ontwikkeld samen met zuivelverwerker Royal A-ware en melkveehouders om steeds duurzamere zuivel te produceren, met aandacht voor de dieren, het milieu en de melkveehouders.

Het programma stelt eisen aan het productieproces, transport en de verwerking van melk tot een verkoopbaar zuivelproduct. Beter voor-melk wordt apart van andere melkstromen opgehaald, verwerkt en verpakt en alle betrokken ketenpartners werken volgens de voorwaarden van het programma. 

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Deelnemende melkveebedrijven moeten graslandgrondgebonden zijn. Dit houdt in dat melkveehouders een maximaal aantal koeien mogen hebben, afhankelijk van de hoeveelheid gras op hun bedrijf. Deze voorwaarde gaat verder dan wat nu voor de meeste melkveehouderijen geldt.

Er zijn ambitieuze eisen aan biodiversiteit: de hoeveelheid en het soort kruidenrijk grasland. Er zijn geen bovenwettelijke eisen over gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. In het voorjaar mag er niet gemaaid en bemest worden. Boeren mogen alleen groene elektriciteit gebruiken, maar eisen over energiezuinig werken ontbreken. Alle voer is afkomstig uit de EU28-landen, en de soja die de dieren krijgen is duurzaam geteeld. Er zijn geen eisen aan emissies naar lucht en bodem vanuit de stal.

De dieren hebben in de stal allen een eigen ligplek, en weidegang (minimaal 120 dagen per jaar, 6 uur per dag, volgens het keurmerk Weidemelk). Er is altijd voldoende voer en drinkwater beschikbaar. Er zijn geen eisen aan de brandveiligheid van en hoeveelheid (dag)licht in de stal.

De boeren krijgen een extra vergoeding, maar het is onduidelijk hoe hoog deze is.

Hoe is de controle geregeld?

De controle wordt uitgevoerd door een onafhankelijke, geaccrediteerde partij. Er is een sanctiebeleid.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Op niet-biologische huismerkzuivel van Albert Heijn.

Albert Heijn heeft nog meer bedrijfslogo’s ontwikkeld binnen het Beter voor…-programma (voor varken, groente en fruit en kip). Voor de producten met deze bedrijfslogo’s zijn nog geen eisenpakketten gepubliceerd. Milieu Centraal kan daarom het ambitieniveau van deze programma’s nog niet beoordelen.
Alleen Beter voor Koe, Natuur en Boer is een topbedrijfslogo.

Meer informatie

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening December 2020
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.