Beter voor Koe, Natuur en Boer (zuivel)

Bedrijfslogo
Bedrijfslogo

Beter voor Koe, Natuur en Boer (zuivel)

Het ‘Beter voor Koe, Natuur en Boer’-beeldmerk staat op huismerkzuivel van Albert Heijn. Samen met zuivelverwerker Royal A-ware en melkveehouders ontwikkelde Albert Heijn dit programma om steeds duurzamere zuivel te produceren, met aandacht voor de dieren, het milieu en de melkveehouders. Het programma stelt eisen aan het productieproces, transport en de verwerking van melk tot een verkoopbaar zuivelproduct. Welke eisen stelt het beeldmerk? He...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

Het ‘Beter voor Koe, Natuur en Boer’-beeldmerk staat op huismerkzuivel van Albert Heijn. Samen met zuivelverwerker Royal A-ware en melkveehouders ontwikkelde Albert Heijn dit programma om steeds duurzamere zuivel te produceren, met aandacht voor de dieren, het milieu en de melkveehouders.

Het programma stelt eisen aan het productieproces, transport en de verwerking van melk tot een verkoopbaar zuivelproduct.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Het ‘Beter voor Koe, Natuur en Boer’-beeldmerk stelt graslandgrondgebonden melkveehouderij verplicht. Dit houdt in dat melkveehouders een maximaal aantal koeien mogen hebben, afhankelijk van de hoeveelheid gras op hun bedrijf. Volgens het programma draagt dit bij aan het verlagen van de broeikasgasuitstoot, maar er worden geen concrete eisen gesteld aan het monitoren of beperken van deze uitstoot.

Om biodiversiteit te stimuleren moeten boeren minstens 10% van hun grond inrichten als kruidenrijk grasland, en er is een rustperiode van 1 april tot 1 juni waarin niet gemaaid wordt, om vogels te beschermen. Glyfosaat is verboden, maar verder zijn er geen beperkingen aan de soort en de hoeveelheid gebruikte gewasbeschermingsmiddelen.

Al het voer moet uit EU-landen komen. De gebruikte soja moet uit Europa komen, omdat hier het risico op ontbossing laag is. Er zijn geen eisen om de uitstoot van fijnstof, stikstof, ammoniak en fosfaat te beperken.

Melkkoeien krijgen minimaal weidegang volgens de normen van Weidemelk. Het jongvee krijgt weidegang. Er is minimaal één elektrische koeborstel per 70 dieren. Er zijn geen eisen over maximale transportafstand en dodingsmethode. Dieren moeten minimaal 5 jaar en 2 maanden oud zijn als ze worden afgevoerd en per jaar moet dit een maand meer worden.

Hoe is de controle geregeld?

De controle wordt uitgevoerd door een onafhankelijke, geaccrediteerde partij. Er is een sanctiebeleid.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. Albert Heijn heeft in het jaarverslag een start gemaakt met impactrapportage, door de eerste resultaten van het Beter voor Koe, natuur en boer-programma te rapporteren. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar in een volgende beoordelingsronde zullen we dit aspect wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Op niet-biologische huismerkzuivel van Albert Heijn.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van zuivel. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening Januari 2024
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.