Beter voor Kip, Natuur en Boer

Topbedrijfslogo
Topbedrijfslogo

Beter voor Kip, Natuur en Boer

Het Beter voor Kip, Natuur en Boer-beeldmerk heeft betrekking op niet-biologisch kippenvlees van Albert Heijn. Het Beter voor Kip, Natuur en Boer-programma omvat voorwaarden voor alle ketenpartners betrokken bij productie van kippenvlees, van pluimveehouders en veevoerleveranciers, tot kuikenbroederijen en slachterijen. Er zijn diverse bedrijfslogo’s binnen het ‘Beter voor…’-programma (ook voor zuivel, varken en groente & fruit). Welke eis...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

Het Beter voor Kip, Natuur en Boer-beeldmerk heeft betrekking op niet-biologisch kippenvlees van Albert Heijn. Het Beter voor Kip, Natuur en Boer-programma omvat voorwaarden voor alle ketenpartners betrokken bij productie van kippenvlees, van pluimveehouders en veevoerleveranciers, tot kuikenbroederijen en slachterijen. Er zijn diverse bedrijfslogo’s binnen het ‘Beter voor…’-programma (ook voor zuivel, varken en groente & fruit).

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Het Beter voor Kip, Natuur en Boer-programma eist verlaging van de klimaatimpact van kippenvleesproductie: pluimveehouders moeten in 2030 een ten minste 15% lagere CO2-voetafdruk hebben ten opzichte van 2018. De CO2-voetafdruk van het voer moet jaarlijks worden bijgehouden, maar hier worden geen specifieke reductie-eisen aan gesteld. Ze mogen alleen energie uit hernieuwbare bronnen gebruiken. Alle soja in het voer is RTRS-gecertificeerd en alle palmolie RSPO-gecertificeerd. Er zijn geen eisen aan waar het voer vandaan komt. Behalve de verplichting tot een insectenhotel en een bloemensingel op het bedrijventerrein, zijn er geen vergaande eisen voor stimulering van biodiversiteit. Aangesloten pluimveehouders moeten de uitstoot van fijnstof en ammoniak met minimaal 20% per jaar beperken.

Alle pluimveehouders moeten ook gecertificeerd zijn voor Beter Leven Keurmerk 1 ster. Daarnaast eist Beter voor Kip, Natuur en Boer ook dat kuikens direct beschikbaarheid hebben over water en voer, zodra ze uit het ei kruipen. En de diervriendelijkheid van het vangen en verladen wordt gecontroleerd (door tellen van bloeduitstortingen) en gemonitord.

Hoe is de controle geregeld?

De controle wordt uitgevoerd door een onafhankelijke, geaccrediteerde partij. Er is een sanctiebeleid.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. Omdat Beter voor Kip, Natuur en Boer een nieuw programma is, is een impactrapportage nog niet aan de orde. Bij een volgende beoordelingsronde zullen we impactrapportage wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Op niet-biologisch kippenvlees, eventueel verwerkt in samengestelde producten, van Albert Heijn.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van vlees eten. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.