GroenGedaan!

Keurmerk
Keurmerk

GroenGedaan!

Het keurmerk GroenGedaan! kan worden toegekend aan twee categorieën van organisaties, namelijk organisaties in de categorie ‘automotive’ (gericht op onderhoud en reparatie aan motorvoertuigen voor personenvervoer) en in de categorie ‘interieur’ (gericht op aan gebouw en interieur gerelateerde reparaties zoals glaszetten, schilderen, bouw en interieurherstel). Welke eisen stelt het beeldmerk? Het keurmerk stelt eisen aan zowel bedrijfsvoering a...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie
  • Niet gecheckt

Het keurmerk GroenGedaan! kan worden toegekend aan twee categorieën van organisaties, namelijk organisaties in de categorie ‘automotive’ (gericht op onderhoud en reparatie aan motorvoertuigen voor personenvervoer) en in de categorie ‘interieur’ (gericht op aan gebouw en interieur gerelateerde reparaties zoals glaszetten, schilderen, bouw en interieurherstel).

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Het keurmerk stelt eisen aan zowel bedrijfsvoering als aan geleverde eindproducten. Deze beoordeling gaat alleen over duurzaamheidseisen op het gebied van bedrijfsvoering.

Het keurmerk stelt eisen op het gebied van energiegebruik (verbruik inzichtelijk maken en verlagen, maar hernieuwbare energiebronnen inzetten is niet verplicht), afval (verminderen, onderdelen of verpakking hergebruiken en afval gescheiden aanleveren), CO2-uitstoot in transport (o.a. efficiënt plannen van ritten en het wagenpark elektrificeren) en maatschappelijk verantwoord ondernemen (de herkomst kennen van gebruikte kunststoffen en zo mogelijk minder belastende alternatieven gebruiken, gebruik van hout met een FSC of PEFC-keurmerk).

Hoe is de controle geregeld?

Onafhankelijke, geaccrediteerde instellingen controleren of de eisen worden nageleefd.

Waar is het beeldmerk te vinden?

Het beeldmerk kan worden toegekend aan bedrijven die actief zijn in reparatie en herstel van motorvoertuigen, gebouwen en interieur. Zie hier voor deelnemende bedrijven.

Meer informatie

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening Juni 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.