PEFC (Hout)

Keurmerk
Keurmerk

PEFC (Hout)

PEFC is een internationaal keurmerk voor hout(producten) en papier. PEFC staat voor Programme for Endorsement of Forest Certification. Het wordt gesteund door overheden, bedrijven en regionale organisaties. Hout met het PEFC-keurmerk komt uit duurzaam en sociaal beheerde bossen. Het PEFC-keurmerk kan je tegen komen op producten van of met hout. Het logo is te vinden op allerlei artikelen in bouwmarkten en groothandels in (interieur)artikelen v...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Controle
  • Transparantie
  • Niet gecheckt

PEFC is een internationaal keurmerk voor hout(producten) en papier. PEFC staat voor Programme for Endorsement of Forest Certification. Het wordt gesteund door overheden, bedrijven en regionale organisaties. Hout met het PEFC-keurmerk komt uit duurzaam en sociaal beheerde bossen.

Het PEFC-keurmerk kan je tegen komen op producten van of met hout. Het logo is te vinden op allerlei artikelen in bouwmarkten en groothandels in (interieur)artikelen van of met hout.  Het kan gaan om massief hout, of producten waarin hout of houtvezels zijn verwerkt, zoals plaatmateriaal, parket, deuren en papier. Het keurmerk garandeert dat het hout in het product afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen voor minimaal 70%. Vermelding van het percentage is niet verplicht. Het overige deel van het PEFC hout heeft een minimale garantie om te voorkomen dat hout uit illegale houtkap betreft.

Welke eisen stelt het keurmerk / logo?

PEFC vindt dat bossen met een hoge natuurwaarde niet mogen worden geëxploiteerd. Kwetsbare bosgebieden mogen ook niet worden geëxploiteerd. Houtkap langs waterlopen en op steile hellingen bijvoorbeeld is niet toegestaan omdat op dergelijke plekken erosie kan ontstaan. Boskap mag ook niet leiden tot verdwijnen van bos of verlies biodiversiteit of het natuurlijk herstelvermogen aantasten. Dat betekent dat na het kappen van bomen het bos de kans moet krijgen zich te herstellen. Er mag dus niet meer hout gekapt worden dan er kan aangroeien. PEFC hanteert ook criteria die zich richten op sociale aspecten. Voor het behoud van tropische bossen is dit van groot belang.

PEFC-hout kan uit tropische bossen of Europese of Noord-Amerikaanse bossen komen. De eisen van PEFC kunnen per land verschillen. PEFC toetst of de eisen van een bepaalde regio voldoende zijn. Dit verschilt van FSC, dat zelf eisen opstelt en pas een certificaat afgeeft als het bosbeheer aan deze eisen voldoet.

De precieze invulling van de eisen worden elk jaar geactualiseerd en zijn te vinden op de internationale website

Hoe is de controle geregeld?

PEFC heeft ISO normering. Naleving van de criteria wordt gecontroleerd door onafhankelijke organisaties die zijn geaccrediteerd door het IAF. PEFC hanteert dus een driepartijen certificeringssysteem.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Het logo is te vinden op allerlei artikelen in bouwmarkten en groothandels in (interieur)artikelen van of met hout.  Het kan gaan om massief hout, of producten waarin hout of houtvezels zijn verwerkt, zoals plaatmateriaal, parket, deuren en papier. Papier wordt apart beoordeeld.

Meer informatie

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening december 2017
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.