FSC 100% (Hout)

Keurmerk
Keurmerk

FSC 100% (Hout)

Forest Stewardship Council (FSC) is een internationaal keurmerk voor papier en hout, gesteund door overheden, bedrijven en milieuorganisaties. Het stelt strenge eisen aan duurzaam en sociaal bosbeheer. Welke eisen stelt het keurmerk? De eisen aan de herkomst van de het hout zijn ambitieus. FSC 100% geeft aan dat hout volledig afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. Kwetsbare bossen en bossen met een hoge natuurwaarde mogen niet worden ge...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Controle
  • Transparantie
  • Niet gecheckt

Forest Stewardship Council (FSC) is een internationaal keurmerk voor papier en hout, gesteund door overheden, bedrijven en milieuorganisaties. Het stelt strenge eisen aan duurzaam en sociaal bosbeheer.

Welke eisen stelt het keurmerk?

De eisen aan de herkomst van de het hout zijn ambitieus. FSC 100% geeft aan dat hout volledig afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. Kwetsbare bossen en bossen met een hoge natuurwaarde mogen niet worden gebruikt voor houtproductie. Boskap mag niet leiden tot verdwijnen van bos of verlies van biodiversiteit of het natuurlijk herstelvermogen van het bos aantasten. Dat betekent dat na het kappen van bomen het bos de kans moet krijgen zich te herstellen en er niet meer hout gekapt mag worden dan er kan aangroeien.

Ook worden sociale eisen gesteld die overeen komen met de ILO-richtlijnen. Zo mag er geen sprake zijn van kinder- of dwangarbeid of van discriminatie. Verder moet er sprake zijn van vakbondsvrijheid, en veilige en gezonde werkomstandigheden. Ook moet rekening gehouden worden met de rechten en het welzijn van lokale gemeenschappen.

Het keurmerk stelt enkel eisen aan de herkomst van het hout, niet aan de verwerking.

Hoe is de controle geregeld?

Controle wordt uitgevoerd door een geaccrediteerde, onafhankelijke partij.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Het FSC-keurmerk staat op producten van massief hout, maar ook op producten waarin hout of houtvezels zijn verwerkt, zoals plaatmateriaal, parket, deuren. Ook haardhout kan het FSC-keurmerk hebben. FSC komt ook voor als keurmerk op papier. Kijk voor meer details over producten met FSC-keurmerk en verkooppunten op www.fsc.nl. 

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van hout en houtstook. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening December 2023
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.