ClimatePartner

Keurmerk
Keurmerk

ClimatePartner

ClimatePartner helpt bedrijven om hun klimaatimpact te reduceren. Welke eisen stelt het beeldmerk? Om de klimaatimpact te kunnen reduceren, wordt eerst de CO2-voetafdruk van een bedrijf of product bepaald, waarbij de scope (welke uitstoot er wel en niet wordt meegerekend) wordt bepaald in samenspraak met de klant, afhankelijk van de bedrijfstak en de doelstellingen. Vervolgens wordt onderzocht welke maatregelen mogelijk zijn om de CO2-voetafdr...

  • Milieu
  • Zie informatie
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie
  • Niet gecheckt

ClimatePartner helpt bedrijven om hun klimaatimpact te reduceren.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Om de klimaatimpact te kunnen reduceren, wordt eerst de CO2-voetafdruk van een bedrijf of product bepaald, waarbij de scope (welke uitstoot er wel en niet wordt meegerekend) wordt bepaald in samenspraak met de klant, afhankelijk van de bedrijfstak en de doelstellingen. Vervolgens wordt onderzocht welke maatregelen mogelijk zijn om de CO2-voetafdruk te verkleinen. Ten slotte wordt de resterende CO2-voetafdruk gecompenseerd, door het financieren van projecten die broeikasgasuitstoot verminderen, vermijden of verwijderen uit de atmosfeer. Deze projecten zijn gecertificeerd door bijvoorbeeld Gold Standard of Verified Carbon Standard. ClimatePartner biedt ook oplossingen voor het reduceren van de klimaatimpact in de aanleverketen van bedrijven.

Omdat de maatregelen om de CO2-voetafdruk te verkleinen en de mate van CO2-compensatie zullen verschillen per bedrijfstype en productgroep, kunnen we geen score toekennen aan het ambitieniveau van dit keurmerk. Wel kunnen we zeggen dat het reduceren van de klimaatimpact van producten of diensten een belangrijke stap is in vermindering van de broeikasgasuitstoot en het beperken van klimaatverandering. ClimatePartner is een betrouwbare partner om deze stap te zetten.

Hoe is de controle geregeld?

Het ClimatePartner-logo op producten heeft altijd een code (ClimateID) waarmee gegevens over de CO2-voetafdruk kunnen worden opgevraagd, zoals hoeveel CO2 is gecompenseerd en via welke CO2-compensatieprojecten dit is gedaan. Het proces en de compensatieprojecten zijn gecontroleerd door een geaccrediteerde, externe partij. ClimatePartner heeft een eigen methodiek voor controle van aangeleverde gegevens. Berekeningen kunnen op verzoek van klanten extern gecontroleerd worden.

Waar is het beeldmerk te vinden?

Op de website van ClimatePartner zijn deelnemende partijen wereldwijd te vinden.

Meer informatie

CO2-compensatie is geen oplossing voor het klimaatprobleem. CO2-uitstoot vermijden of verminderen wel. Voor uitstoot die je echt niet kunt vermijden, bestaat CO2-compensatie. Lees meer op de website van Milieu Centraal over wat CO2-compensatie wel en niet betekent.

Lees uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening Juni 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.