Climate Neutral Certified (Organisaties)

Keurmerk
Keurmerk

Climate Neutral Certified (Organisaties)

Het Climate Neutral Certified-programma helpt organisaties om hun broeikasgasuitstoot te verminderen, in lijn met het Parijs-akkoord. Het gaat hier over de uitstoot door bedrijfsvoering, niet als gevolg van productieprocessen of services die de organisatie biedt. Welke eisen stelt het beeldmerk? De organisatie stelt een plan op om in 2050 geen broeikasgassen meer uit te stoten. ‘Organisatie’ wordt breed gedefinieerd, waardoor veel soorten uits...

  • Milieu
  • Zie informatie
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie
  • Niet gecheckt

Het Climate Neutral Certified-programma helpt organisaties om hun broeikasgasuitstoot te verminderen, in lijn met het Parijs-akkoord. Het gaat hier over de uitstoot door bedrijfsvoering, niet als gevolg van productieprocessen of services die de organisatie biedt.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

De organisatie stelt een plan op om in 2050 geen broeikasgassen meer uit te stoten. ‘Organisatie’ wordt breed gedefinieerd, waardoor veel soorten uitstoot als gevolg van de activiteiten van de organisatie moeten worden meegeteld. Dat maakt de eis om nul uitstoot te bereiken in 2050 ambitieus. In jaarlijkse stappen verlagen de gecertificeerde organisaties hun uitstoot.

De uitstoot die nog niet vermeden kan worden, moet worden gecompenseerd. Dit heet klimaatcompensatie. De voorwaarden voor klimaatcompensatie zijn streng. Lees meer over klimaatcompensatie. De organisatie moet ook ketenpartijen met een hoge uitstoot betrekken bij het verminderen van broeikasgasuitstoot. Omdat broeikasgasemissies verminderd moeten worden, is er indirect ook aandacht voor het verlagen van het energiegebruik, de inzet van hernieuwbare energiebronnen en duurzamere inkoop. Ook al is de claim klimaatneutraal, er komen vaak nog broeikasgassen vrij bij de productie van gecertificeerde producten.

Omdat de maatregelen om de CO2-voetafdruk te verkleinen en de mate van CO2-compensatie zullen verschillen per bedrijfstype en productgroep, kunnen we geen score toekennen aan het ambitieniveau van dit keurmerk. Wel kunnen we zeggen dat het aanbieden van gecertificeerd klimaatneutrale producten of diensten een belangrijke stap is in vermindering van de broeikasgasuitstoot en het beperken van klimaatverandering. De Climate Neutral Group is een betrouwbare partner om deze stap te zetten.

Hoe is de controle geregeld?

De controle wordt uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde certificerende instellingen.

Welke bedrijven dragen het beeldmerk?

Op de website van Climate Neutral Group staat welke organisaties gecertificeerd zijn. Je kunt het logo ook tegenkomen met aanvullende informatie.

Het Climate Neutral Certified-keurmerk komt ook voor op voedingsmiddelen zoals koffie, thee, groente en fruit, en op andere producten zoals bloemen, schoenen, elektronica, plastic tassen, cadeaupapier, kattenbakkorrels, deuren & kozijnen.

Meer informatie

CO2-compensatie is geen oplossing voor het klimaatprobleem. CO2-uitstoot vermijden of verminderen wel. Voor uitstoot die je echt niet kunt vermijden, bestaat CO2-compensatie. Lees meer op de website van Milieu Centraal over wat CO2-compensatie wel en niet betekent. Lees uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer. 


Laatste screening December 2021
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.