Wasa CO2 Compensated

Wasa CO2 Compensated

Het CO2 compensated-logo is een logo van Wasa waarmee ze aangeven dat ze hun ecologische voetafdruk verminderen van akker tot schap. De resterende broeikasgasuitstoot compenseren ze volledig. Welke eisen stelt het beeldmerk? Wasa heeft geen eisenpakket voor dit logo. Het werkt anders. Wasa belooft dat ze tot en met 2022 klimaatneutraal werken (in vergelijking met hoe ze werkten in 2017). Ze meten hiervoor precies alle broeikasgasuitstoot van o...

  • Milieu
  • Zie informatie
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

Het CO2 compensated-logo is een logo van Wasa waarmee ze aangeven dat ze hun ecologische voetafdruk verminderen van akker tot schap. De resterende broeikasgasuitstoot compenseren ze volledig.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Wasa heeft geen eisenpakket voor dit logo. Het werkt anders. Wasa belooft dat ze tot en met 2022 klimaatneutraal werken (in vergelijking met hoe ze werkten in 2017). Ze meten hiervoor precies alle broeikasgasuitstoot van onder andere de grondstoffen die ze telen of gebruiken, het energiegebruik, de productie van de verpakkingen, het transport van producten, tot in de winkel. Vervolgens bekijken ze hoe ze de broeikasgasuitstoot kunnen beperken, bijvoorbeeld door energiebesparing of aankoop van hernieuwbare energie en duurzaam transport. De resterende uitstoot wordt gecompenseerd door bij te dragen aan CO2-compensatieprojecten die door VCS-gecertificeerd zijn.

Wasa laat deze inspanningen jaarlijks doorrekenen door een onafhankelijke partij, en publiceert de bevindingen en de belofte voor 2022 online.

Hoe is de controle geregeld?

De inspanningen van Wasa om klimaatneutraal te werken worden jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke, voor broeikasgasberekeningen geaccrediteerde instelling. Dat Wasa klimaatneutraal werkte tot en met 2020 is daarmee onafhankelijk vastgesteld. Het rapport over 2021 moet nog gepubliceerd worden en dat over 2022 uiteraard ook. De website vermeldt niet dat Wasa na 2022 met deze werkwijze wil doorgaan.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. Het rapport waarin Wasa aantoont dat zij klimaatneutraal werkte is te zien als impactrapportage; het gaat in op de stappen die zijn gezet om broeikasgasuitstoot te verminderen en op de compensatieprojecten. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Op producten van Wasa.

Meer informatie

Lees meer over klimaatcompensatie. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.