Plan Vivo

Keurmerk
Keurmerk

Plan Vivo

CO2-compensatie is het compenseren van je eigen CO2-uitstoot door te investeren in projecten waarin CO2 wordt vastgelegd (bijvoorbeeld door bosaanplant of energiebesparing). Met keurmerken wordt aangegeven aan welke eisen een project moet voldoen, hoe berekeningen van de compensatie worden uitgevoerd en hoe de controle plaatsvindt. Plan Vivo is een standaard voor CO2-compensatieprojecten die zich richten op herbebossing, bosbescherming en behe...

 • Milieu
 • Zie informatie
 • Dier
 • Speelt niet
 • Mens
 • Zie informatie
 • Controle
 • Transparantie
 • Niet gecheckt

CO2-compensatie is het compenseren van je eigen CO2-uitstoot door te investeren in projecten waarin CO2 wordt vastgelegd (bijvoorbeeld door bosaanplant of energiebesparing). Met keurmerken wordt aangegeven aan welke eisen een project moet voldoen, hoe berekeningen van de compensatie worden uitgevoerd en hoe de controle plaatsvindt.

Plan Vivo is een standaard voor CO2-compensatieprojecten die zich richten op herbebossing, bosbescherming en beheer van landbouw- en natuurgronden. In de projecten hebben lokale gemeenschappen een rol (inspraak, deelname, profijt) en verder is natuur- en klimaatherstel onderdeel van het project. Een deel van de inkomsten uit de verkoop van certificaten (60%) gaat direct naar de deelnemers.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

De keurmerken voor klimaatcompensatie hebben ‘zie informatie’ op milieu en mens, omdat klimaatcompensatie geen oplossing is voor het klimaatprobleem. Bovendien is nooit vooraf zeker of de compensatieprojecten genoeg CO2-uitstoot voorkomen of wegvangen. Vandaar dat -ook verregaande – systemen geen (hoge) scores krijgen.

Plan Vivo voldoet aan de uitgangspunten van het CDM (over toegevoegde waarde, leakage, geen dubbeltellingen, langdurige vastlegging en randvoorwaarden) en het keurmerk stelt aanvullende eisen over:

 • herstel en bescherming van land- of water-ecosystemen en verbetering van het beheer
 • het betrekken van de lokale gemeenschap bij zowel het ontwerp, de uitvoering als de opbrengsten van het project
 • het apart houden van 20% van de credits voor onvoorziene situaties (bv. een bosbrand).

Hoe is de controle geregeld?

De controle gebeurt door onafhankelijke partijen die zijn geaccrediteerd voor het checken van CO2-uitstootberekeningen. Kleine projecten worden gecontroleerd door experts die door Plan Vivo hiertoe zijn opgeleid; dit gaat over een klein deel van de Plan Vivo projecten.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Bij aanbieders van CO2-compensatie en op CO2-compensatieprojecten.

Meer informatie

CO2-compensatie is geen oplossing voor het klimaatprobleem. CO2-uitstoot vermijden of verminderen wel. Voor uitstoot die je echt niet kunt vermijden, bestaat CO2-compensatie. Lees meer over wat CO2-compensatie wel en niet betekent. 

Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening Oktober 2023
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.