Naturland Aquakultur

Keurmerk
Keurmerk

Naturland Aquakultur

Naturland Aquakultur is een keurmerk voor gekweekte vis, schaal- en schelpdieren. In deze beoordeling kijken we alleen naar de eisen omtrent kweekzalm. Zie Naturland Wildfisch voor de beoordeling van het keurmerk voor wilde vis. Welke eisen stelt het beeldmerk? Er zijn geen eisen over het beperken van klimaatimpact of over energieverbruik. Het natuurlijke ecosysteem wordt beschermd, door bijvoorbeeld dodelijke bestrijding van roofdieren te ver...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Controle
  • Transparantie

Naturland Aquakultur is een keurmerk voor gekweekte vis, schaal- en schelpdieren. In deze beoordeling kijken we alleen naar de eisen omtrent kweekzalm. Zie Naturland Wildfisch voor de beoordeling van het keurmerk voor wilde vis.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Er zijn geen eisen over het beperken van klimaatimpact of over energieverbruik. Het natuurlijke ecosysteem wordt beschermd, door bijvoorbeeld dodelijke bestrijding van roofdieren te vermijden. Het voer moet door Naturland zelf gecertificeerd zijn en anders EU-Biologisch, en het is toegestaan reststromen te benutten. Naturland Aquakultur heeft weliswaar score 5 op milieu, maar er is nog ruimte voor verbetering. Het keurmerk kan verder ontwikkelen door ook eisen aan energieverbruik en beperking van de klimaatimpact te stellen: dat doen ze nu nog niet.

Voor dierenwelzijn zijn er eisen over waterkwaliteit en bezettingsgraad. Het dier moet zich zo natuurlijk, soorteigen mogelijk kunnen gedragen, dus het teeltsysteem moet ook zo zijn ontworpen, maar met beperking, zoals het niet in de natuur kunnen trekken voor zalm. Er zijn eisen over maximale transportduur, en snelle en bedwelmde doding.

Er zijn eisen conform de bepalingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) van de VN over kinder-, dwangarbeid, discriminatie, vakbondsvrijheid, en veilige werkomgeving. Er zijn eisen voor een leefbaar loon, en iedereen krijgt een geschreven contract. Er is geen overleg met gemeenschappen.

Hoe is de controle geregeld?

De controle op het voldoen aan de eisen van Naturland wordt uitgevoerd door onafhankelijke instellingen. Zij worden getraind door Naturland, die zelf geaccrediteerd is volgens internationale standaarden. Er is een sanctiebeleid, maar wanneer dit geldt staat niet op de website.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. Naturland had ten tijde van de beoordeling nog geen impactrapportage gepubliceerd. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Op verschillende soorten gekweekte vis, schaal- en schelpdieren.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting op vis. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.