Naturland Wildfisch

Keurmerk
Keurmerk

Naturland Wildfisch

Naturland Wildfish is een Duits keurmerk voor wilde vis. Het keurmerk richt zich op kleine boeren en arbeiders. Welke eisen stelt het beeldmerk? Qua milieu zijn er geen eisen betreffende het beperken van klimaatimpact. Er zijn eisen over overbevissing, maar niet over bijvangst. Schade aan de leefomgeving moet beperkt blijven. Biodiversiteit moet behouden blijven. Er worden geëist dat er ontsnappingsmechanismen zijn bij trawling. Er zijn geen e...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Controle
  • Transparantie

Naturland Wildfish is een Duits keurmerk voor wilde vis. Het keurmerk richt zich op kleine boeren en arbeiders.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Qua milieu zijn er geen eisen betreffende het beperken van klimaatimpact. Er zijn eisen over overbevissing, maar niet over bijvangst. Schade aan de leefomgeving moet beperkt blijven. Biodiversiteit moet behouden blijven.

Er worden geƫist dat er ontsnappingsmechanismen zijn bij trawling. Er zijn geen eisen over behandeling tot aan de slacht, transportduur of dodingsmethode.

Er zijn eisen conform de bepalingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) van de VN, zoals een verbod op kinder-, dwangarbeid en discriminatie, en het garanderen van vakbondsvrijheid en een veilige werkomgeving. Er zijn eisen voor een leefbaar loon, en alle werknemers krijgen een geschreven contract. Er is geen overleg met gemeenschappen.

Hoe is de controle geregeld?

De controle op het voldoen aan de eisen van Naturland wordt uitgevoerd door onafhankelijke instellingen. Zij worden getraind door Naturland, die zelf geaccrediteerd is volgens internationale standaarden. Er is een sanctiebeleid, maar wanneer dit geldt staat niet op de website.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. Naturland had ten tijde van de beoordeling nog geen impactrapportage gepubliceerd. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Het keurmerk is te vinden op verschillende soorten wilde vis.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van vis. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.