Kemper Kip

Paraplulogo
Paraplulogo

Kemper Kip

Het KemperKip-logo staat op Kemper landhoen. Kemper is een bedrijf met biologische gehouden kippen dat de hele keten zelf verzorgt: van ras, broederij, voeding, slachterij tot en met de afzet naar groothandel of winkel. Welke eisen stelt het beeldmerk? KemperKip werkt volgens de eisen van EU-Biologisch. Daarom heeft KemperKip dezelfde scores voor ambitie op milieu en dierenwelzijn. Biologische bedrijven gebruiken heel beperkt bestrijdingsmidde...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

Het KemperKip-logo staat op Kemper landhoen. Kemper is een bedrijf met biologische gehouden kippen dat de hele keten zelf verzorgt: van ras, broederij, voeding, slachterij tot en met de afzet naar groothandel of winkel.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

KemperKip werkt volgens de eisen van EU-Biologisch. Daarom heeft KemperKip dezelfde scores voor ambitie op milieu en dierenwelzijn. Biologische bedrijven gebruiken heel beperkt bestrijdingsmiddelen, en alleen natuurlijke middelen. In eerste instantie weren ze ziekte, plagen en onkruid met teeltmaatregelen, bijvoorbeeld mechanische zoals schoffelen en wieden, maar ook door inzet van natuurlijke vijanden van parasieten. De dieren krijgen biologisch voer.

Een minimumhoeveelheid voer moet van het eigen bedrijf of uit de regio (EU) komen (minimaal 60% bij runderen, 30% bij pluimvee en varkens). Daardoor blijft de import van veevoer en eventuele daarmee gepaard gaande tropische ontbossing beperkt. Het EU-biologisch-keurmerk geeft geen garantie dat er geen ontbossing plaatsvindt.

EU-Biologisch stelt geen eisen aan beperking van broeikasgasuitstoot of energiegebruik, hoewel deze door het verbod op kunstmest indirect wel lager zullen zijn. Het aantal dieren per grondoppervlak moet zodanig zijn dat de schade aan de bodem door de dieren en hun mest minimaal is. Het maximale aantal dieren is ook beperkt om een te hoge stikstofuitstoot te voorkomen.

KemperKip werkt volgens de dierenwelzijnseisen van Beter Leven 3 sterren. Dieren hebben een comfortabele huisvesting, zowel binnen als buiten, met voldoende ruimte en middelen voor soorteigen gedrag. Gezondheidsproblemen die vaak optreden bij intensieve veehouderij moeten worden vermeden. Intensieve opfok is niet toegestaan.

Hoe is de controle geregeld?

Zowel de eisen van EU-biologisch als die van Beter Leven 3 sterren worden gecontroleerd door een onafhankelijke organisatie. Er is een sanctiebeleid.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. KemperKip had ten tijde van de beoordeling nog geen impactrapportage gepubliceerd. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Het KemperKip-logo staat op Kemper Landhoen. Hiervan worden diverse kipproducten gemaakt, zoals: kipfilet, kipdijlapjes, kipschnitzel, kipkluifjes, rollade, lever, kip-roerbakblokjes en kipgehakt. In supermarkten ligt de Kemper Landhoen onder de merknaam Bio-Plus in de vitrine.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van vlees eten. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.